Muistokirjoitus: Tuija Talvitie loi uskoa tulevaisuuteen, aina

Tuija Talvitie kuoli 2.1.2020. Hän oli konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativen (CMI) toiminnanjohtaja, joka nosti CMI:n vuosikymmenen kestäneen johtajataipaleensa aikana globaalisti eturivin toimijaksi omalla alallaan. Tuija oli myös Demos ry:n hallituksen puheenjohtaja. Monelle demoslaiselle Tuija oli tärkeä tukija, mentori ja esikuva.

Tuija Talvitie oli oikeastaan aivan ensimmäisiä ihmisiä, joka näki tarpeen Demos Helsingille, sen ajattelumallille ja toiminnalle, ja kannusti meitä eteenpäin jo siinä vaiheessa, kun mitään virallista ei oltu vielä perustettu, riviäkään tekstiä julkaistu tai yhtäkään kokousta tai työpajaa pidetty. 

Loppukesästä 2004 Sitra ja Tuijan tuolloin johtama British Councilin Helsingin toimisto olivat kutsuneet lontoolaisen Demos-ajatushautomon Helsinkiin pitämään työpajaa sosiaalisista innovaatioista. Demos Helsingin perustajat Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen olivat ehtineet jo tutustua Lontoon Demoksen tuotantoon ja pyöritelleet ajatusta vastaavaa ajatusmaailmaa toteuttavan ajatushautomon perustamisesta Suomeen. Elokuun 2004 työpajassa syntyi perustajakaksikon ensimmäinen kontakti sekä Tuijaan että Lontoon Demoksen ihmisiin. 

Tuijaa inspiroi ajatus suomalaisesta ajatushautomosta, joka haastaisi julkisen keskustelun vallitsevia teemoja ja tarjottuja ratkaisumalleja. Tuija tapasi Aleksia ja Roopea useampaan kertaan talven 2004-2005 aikana, jolloin ajatus Demos Helsingin perustamisesta kypsyi ja muuttui toiminnaksi. Demos Helsingin ensimmäinen hanke, jonka tuloksena syntyi raportti Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla toteutettiin yhteistyössä Lontoon Demoksen kanssa. Tuijalla oli British Council -työnsäkin puitteissa selkeä intressi seurata tätä yhteistyötä läheltä. Niinpä hän osallistui projektin aikana useisiin työpajoihin sekä Helsingissä että Lontoossa. Näin hänestä tuli luonnollisesti osa Demos Helsingin lähipiiriä.

Seuranneina vuosina Demos Helsinki oli sparraamassa monia British Councilin hankkeita, joiden teemat (esim. Zero Carbon Cities, Network effect) olivat monella tapaa aikaansa edellä. Tuijaa kiinnostivat paljon myös ihmisten oppimisen ja yhteistyön uudet muodot ja niistä kumpuavat yhteiskunnalliset ratkaisut. Niinpä Demos Helsinki valmisteli hänen vetämiinsä British Councilin projekteihin muun muassa esityksen tranformatiivisesta oppimisesta ja järjesti eurooppalaisen konferenssin vieraille tutustumiskierroksen helsinkiläisiin vertaistoiminnan ja sosiaalisten innovaatioiden kiinnostavimpiin kohteisiin (esim. Oranssi ja Loppukiri-talo). 

Tuijan kutsut  ja pyynnöt olivat pienelle, aloittelevalle ajatushautomolle osoitus siitä, että sen työ ja olemassaolo noteerataan. Näistä käynnistyi useita pitkäaikaisia teemoja Demos Helsingin työssä  ja niiden myötä avautui monia tärkeitä kontakteja. 

Tuija siirtyi vuonna 2009 British Councilista johtamaan konfliktinratkaisujärjestö CMI:ta. Demos Helsinkiä pari kertaluokkaa suurempi ja kansainvälisemmin operoiva CMI oli Demos Helsingille monessa vaiheessa hyvä esikuva ja benchmark siitä, miten yhteiskunnalliseen muutokseen tähtäävä asiantuntijaorganisaatio voi toimia ja kuinka sitä pitää johtaa. Tuija oli moneen otteeseen oiva sparraaja, kun etsimme uusia ratkaisuja Demos Helsingin kehittämiseen ja toiminnan suuntaamiseen.

Näin olikin varsin luontevaa, että Tuijasta tuli Demos Helsingin hallituksen jäsen vuonna 2015 ja sen puheenjohtaja 2016. “Demos Helsingistä kasvoi näinä vuosina kansainvälisesti kysytty tulevaisuusorientoituneen hallinnon kehittäjä”, kirjoittavat presidentti Martti Ahtisaari ja CMI:n hallituksen puheenjohtaja Alexander Stubb muistokirjoituksessaan Helsingin sanomissa 19.1.2020 Tuijan puheenjohtajavuosista.

Hallituksen kokouksiin ja työpajoihin Tuija toi aina hänelle niin tyypillistä innostusta, uteliaisuutta ja läsnäoloa sekä halua aina kannustaa eteenpäin. Tuija oli kiinnostunut uusista asioista, kykenevä näkemään ihmisten innostuksesta lähtevän voiman ja valmis luottamaan siihen, että hyvät asiat kantavat ja reippaat ihmiset kannattelevat. Hän halusi erityisesti korostaa demoslaisten mahdollisuutta kehittyä, tuntea ylpeyttä ja merkityksellisyyttä työstään. Demoslaisille Tuijan teki luotettavaksi hänestä välittynyt syvä henkilökohtainen huoli maailman tilasta yhdistyneenä kykyyn voimauttaa meitä toimimaan tilan parantamiseksi.

Yhteistyötä tapahtui myös muilla areenoilla. Tuija veti vuonna 2017 suomalaisten yliopistojen Helsinki Challenge -haastekilpailun tuomaristoa. Demos Helsinki vastasi tuolloin kilpailun tiedeperustaisten tiimien kiihdytysohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Tuija oli kovasti kiinnostunut teknologian ja innovaatioiden hyödyntämisestä konfliktinratkaisusta, ja niinpä CMI toteutti vuosina 2018-2019 Peace Innovation Challenge -kilpailut Palestiinassa ja Ukrainassa. Näiden haastekilpailujen tavoitteena oli löytää uusia keinoja, joilla naisten asemaa rauhanprosesseissa voitaisiin vahvistaa. Demos Helsingillä oli kunnia olla suunnittelemassa ja toteuttamassa näitä haastekilpailuja

Tuija Talvitien ja  Demos Helsingin liittolaisuus ehti kestää 15 vuotta. Se oli täynnä käytännön tekemistä mutta onneksi teemat olivat tärkeimpiä mitä ajassamme on: maailmanrauha, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, demokratian lisääminen, ihmisten mahdollisuudet oppia uutta ja kehittyä. Yleviä tavoitteita tärkeämpää oli silti se, että etsimme yhdessä jatkuvasti uusia ja tehokkaampia tapoja niiden edistämiseen, totuttuja etenemistapoja ja omia aiempia valintoja kyseenalaistaen. 

Tuijan katse oli aina vahvasti tulevassa. Hänen muistonsa, optimisminsa ja välittämisensä inspiroi Demos Helsinkiä ja sen ihmisiä jatkamaaan työtä Tuijalle tärkeissä asioissa. Ikävä on silti nyt kova.

Demoslaisten muistosanoja Tuijasta

“Tuijan kanssa koki olevansa arvokas ja pystyvänsä asioihin, Tuijan kanssa tehdyt asiat vahvistivat itseä. On vaikea ymmärtää, että hänen puoleensa ei voi enää kääntyä eikä tule enää vastaan tilanteita, jotka saisi Tuijan kanssa kokea ja iloita hänen hyväksyvästä, kohottavasta läsnäolostaan.”

”Tuija loi uskoa tulevaisuuteen. Aina.”

“Tuijasta tärkeimpänä jää mieleen lämmin ja vahva läsnäolon taito. Tuija osasi kuunnella sekä sanoja että energioita ja sitten ottaa yleisön empaattisesti ja karismaattisesti.”

“Tuijan huumori, lämpö, humaanius, viisaus, uteliaisuus. Inspiraation lähde, josta ottaa mallia johtajana ja ihmisenä kasvamiseen.”

“Tuijan vahvuus, valo, kannustus ja nauru ovat ikuinen esikuva.”

“Tuija oli rauhan, hyvän yhteiskunnan ja globaalin tasa-arvon tekijä, jonka kanssa sain työskennellä eri tavoin yli vuosikymmenen ajan. Tuijan kanssa saattoi keskustella samalla kertaa Jerusalemin tilanteesta, rauhaa tukevan teknologioiden kehittämisestä, lasten hyvästä kasvatuksesta ja yhdistyksen hallinnon järjestämisestä ja saada kaikkiin viisaita ja voimaannuttavia neuvoja.”

“Läsnäolo, viisaus ja hyvyys välittyivät Tuijasta joka ainoa hetki. Se on uskomaton piirre ihmisessä. Minä ja moni muu sai kokea tämän ja nauttia Tuijan tuesta ja neuvoista vuosien varrella. Maailma menetti ihanan ihmisen – parhaimman meistä. Onneksi Tuijan näkemys ja muistot elävät monessa ihmisessä vielä pitkään. Me ja maailma saamme olla tästä kiitollisia.”

Rakasta ystäväämme, aina kannustavaa pitkäaikaista tukijaamme, inspiroivaa esikuvaa ja uteliasta liittolaista, hallituksemme puheenjohtajaa Tuijaa lämmöllä ja kiitollisuudella muistellen ja pohjattomaan suruun osaa ottaen.

demoslaiset

*****

Tuijan poismenon johdosta Demos ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii aiemmin hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Oona Frilander. Uusi puheenjohtaja nimitetään yhdistyksen vuosikokouksessa myöhemmin keväällä.