Demos Helsinki

Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo, joka työskentelee julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteenamme on kestävämpi ja demokraattisempi jälkiteollinen yhteiskunta. Demos Helsinki tuo erilaisia ihmisiä ja organisaatioita yhteen, tarjoaa konsultointipalveluita ja luo uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ratkaisevat aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita. Demos Helsingin visio on olla alusta kestävien ja reilujen jälkiteollisten yhteiskuntien rakentamiselle, johon maailman parhaat ja päättäväisimmät muutoksentekijät voivat liittyä. Tiedämme, että maailma muuttuu vain, kun ihmiset ja organisaatiot tulevat yhteen tekemään muutosta.

 

Demoksen työ

Demos Helsingillä on kaksi asiakasta – työn tilaaja ja yhteiskunta, joka myös hyötyy projektista. Toimintamme tarkoitus on pitkäjänteinen yhteiskunnallinen muutos, jota tehdään yhdessä erilaisten koalitioiden ja kumppaneiden kanssa. Näitä kumppaneita ovat niin ministeriöt ja kaupungit, tutkijat ja yliopistot, yritykset, järjestöt ja säätiöt kuin kansalaisliikkeet ja aktivistitkin.

Demos Helsingin toiminnan perustana on neljä muutoksen työkalua: ennakointi, strategiatyö, yhteiskehittäminen ja kokeilut. Kun organisaatioita ja ihmisryhmiä tuodaan kehittämään yhdessä, syntyy muutos, joka juurtuu syvälle. Tulevaisuuden ennakointi auttaa varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin ja löytämään avaimet toivottavan tulevaisuuden rakentamiseen. Kokeilut antavat organisaatioille tehokkaan keinon, jonka avulla ne voivat käynnistää muutoksen ja oppia siitä yhdessä.Tutustu työskentelytapoihimme tarkemmin täällä.  

Runsaan vuosikymmenen aikana Demos Helsingistä on kasvanut kansainvälisesti arvostettu ajatushautomo. Demos Helsingissä työskentelee 45 eri alojen asiantuntijaa. Talossa on niin yhteiskuntatieteilijöitä, sosiaalipsykologeja, taloustieteilijöitä, insinöörejä, filosofeja, muotoilijoita kuin kaupunkitutkijoitakin. Meitä kaikkia yhdistää uteliaisuus ja halu tehdä työtä kestävän ja demokraattisen jälkiteollisen yhteiskunnan luomiseksi.

Demos ry vastaa Demos Helsingin Next Era -ajatushautomotyöstä ja agendasta. Käytännön muutostyö tehdään Demos ry:n omistamassa, konsulttityöhön keskittyvässä Demos Helsinki oy:ssä sekä akateemisen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen erikoistuneessa tytäryhtiössä, voittoa tavoittelemattomassa Demos Research Institute oy:ssä.

 

Kuusi tiimiä, kuusi hypoteesia muutoksesta

Demos Helsingin visio, olla globaalisti vaikuttava alusta kestävien ja reilujen yhteiskuntien rakentamiselle yhdessä, laittoi arkemme uusiksi vuoden 2018 alussa. Jakauduimme kuuteen itseohjautuvaan tiimiin, joista jokaisella on oma hypoteesi siitä, miten jälkiteollisen ajan yhteiskuntaa rakennetaan.

Governance Innovation -tiimi on Demos Helsingin kansainvälinen kärki, joka kehittää kokeilevaa ja inklusiivisempaa hallintoa kansainvälisten kumppaneiden kanssa ympäri maailman. Demoksen globaalia vaikuttavuutta ajaa myös Radical Strategy -tiimi, joka on jo haastanut maailman suurimpiin lukeutuvia yrityksiä uudistamaan strategioitaan tulevaisuudenkestäviksi. Science in Society tekee työtä tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistamiseksi, jotta maailman isot ongelmat voidaan ratkaista. Urban Transformations -tiimi edistää hiilineutraaleja, demokraattisia kaupunkeja. One Planet Economy kehittää ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi resurssiviisaat elämäntavat ja yhteiskunnat.  New Horizons -tiimillä on kolme pääteemaa: Future of Work and Education, Health and Capabilities ja Tech for Society. Tiimi auttaa yhteiskuntamme keskeisiä instituutioita julkisista organisaatioista ammattiliittoihin, järjestöihin ja yrityksiin vastaamaan käynnissä olevaan jälkiteolliseen murrokseen. Samalla se etsii uusia alueita, joilla Demos Helsinki voi hyödyntää asiantuntemustaan sekä käynnistää uusia tiimejä.

Tämän kaiken rinnalla Demos Helsingin Next Era -ajatushautomotyö kokoaa tiimien ajattelua maailmanluokan julkaisuksi ja varmistaa, että Demoksen ymmärrys isoista yhteiskunnallisista murroksista päivittyy jatkuvasti.

 

Toinen asiakas on tärkein asiakkaamme

Demos Helsinki on perustettu yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista ja korkealaatuista asiakastyötä, osallistumista julkiseen keskusteluun ja ihmisten ja organisaatioiden yhteen tuomista.

Kun toimimme asiakkaidemme kanssa, pyrimme siihen, että työstä syntyy jotain julkista. Se voi olla julkinen raportti, tapahtuma tai esimerkiksi blogikirjoitus, joka pohjautuu eri asiakasprojekteista syntyneeseen ymmärrykseen.

 

 

Lue lisää ajatuksiamme siitä, miten kestävää ja demokraattista jälkiteollista yhteiskuntaa voidaan rakentaa:

Hyvinvoinnin seuraava erä – Ihanteet, visio ja ratkaisut

Lue lisää

Tulevaisuusskenaarioita hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta

Lue lisää

SPREAD – Sustainable Lifestyles 2050

Lue lisää