Demos Helsinki

Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo, joka työskentelee julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Demos Helsinki tuo erilaisia ihmisiä ja organisaatioita yhteen, tarjoaa konsultointipalveluita ja luo uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ratkaisevat aikamme merkittävimpiä yhteiskunnallisia haasteita. Tavoitteenamme on kestävämpi ja demokraattisempi jälkiteollinen yhteiskunta.

 

Demoksen työ

Demos Helsingillä on kaksi asiakasta – työn tilaaja ja yhteiskunta, joka myös hyötyy projektista. Toimintamme tarkoitus on pitkäjänteinen yhteiskunnallinen muutos, jota tehdään yhdessä erilaisten koalitioiden ja kumppaneiden kanssa. Näitä kumppaneita ovat niin ministeriöt ja kaupungit, tutkijat ja yliopistot, yritykset, järjestöt ja säätiöt kuin kansalaisliikkeet ja aktivistitkin.

Demos Helsingin toiminnan perustana on kolme muutoksen työkalua: yhteiskehittäminen, ennakointi ja kokeilut. Kun organisaatioita ja ihmisryhmiä tuodaan kehittämään yhdessä, syntyy muutos, joka juurtuu syvälle. Tulevaisuuden ennakointi auttaa varautumaan erilaisiin tulevaisuuksiin ja löytämään avaimet toivottavan tulevaisuuden rakentamiseen. Kokeilut antavat organisaatioille tehokkaan keinon, jonka avulla ne voivat käynnistää muutoksen ja oppia siitä yhdessä.Tutustu työskentelytapoihimme tarkemmin täällä.  

Runsaan vuosikymmenen aikana Demos Helsingistä on kasvanut kansainvälisesti arvostettu ajatushautomo. Demos Helsingissä työskentelee yli 30 eri alojen asiantuntijaa. Talossa on niin yhteiskuntatieteilijöitä, sosiaalipsykologeja, taloustieteilijöitä, insinöörejä, filosofeja, muotoilijoita kuin kaupunkitutkijoitakin. Meitä kaikkia yhdistää uteliaisuus ja halu tehdä työtä kestävän ja demokraattisen jälkiteollisen yhteiskunnan luomiseksi. Demoksen tiimiin pääset tutustumaan täältä.

 

Yksi Demos Helsinki

Me Demos Helsingissä uskomme, että on tärkeää tuoda tutkimustietoon perustuvaa näkemystä julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon ja tukea organisaatioita niiden uudistumisessa.

Demos Helsingin toimintaa toteutetaan kolmessa yksikössä. Demos ry on koko ryhmän emo. Demos ry:ssä tehdään selvitys- ja kehitystyötä julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa. Sen toiminnan rahoitus perustuu yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyihin projekteihin. Lisäksi se toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittavat muun muassa Tekes ja Euroopan komissio. Referensseihimme pääset tutustumaan täältä.

Demos ry on yhdistysmuotoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, Yhdistyksen jäseninä ovat Demos Helsingin työntekijät ja pieni joukko perustajajäseniä. Jäsenet valitsevat hallituksen, joka määrittää koko Demos Helsingin toimintaa.

Demos Research Institute oy on Demos ry:n omistama voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen tutkimusyhteisö. Sen tehtävänä on tukea akateemisten tutkimusryhmien työtä sellaisissa yhteishankkeissa, joilla tavoitellaan akateemisen tuloksen lisäksi myös yhteiskunnallista vaikutusta. Demos Research Institutessa toteutettujen hankkeiden tärkein päärahoittaja on tällä hetkellä Suomen Akatemia. Demos Research Institutea johdetaan tiiviissä yhteydessä Demos ry:n kanssa.

Demos Effect oy on Demos ry:n tytäryhtiö, joka tarjoaa konsulttipalveluita yrityksille. Toteutamme Demos Helsingin tavoitteita auttamalla yrityksiä oivaltamaan tulevaisuuden suuria muutoksia. Demos Effect perustettiin, koska yrityksillä on merkittävä rooli paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Demos Effectin toimintaan voit tutustua tarkemmin täällä. Demos Effectillä on oma hallituksensa.

 

Toinen asiakas on tärkein asiakkaamme

Demos Helsinki on perustettu yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista ja korkealaatuista asiakastyötä, osallistumista julkiseen keskusteluun ja ihmisten ja organisaatioiden yhteen tuomista.

Kun toimimme asiakkaidemme kanssa, pyrimme siihen, että työstä syntyy jotain julkista. Se voi olla julkinen raportti, tapahtuma tai esimerkiksi blogikirjoitus, joka pohjautuu eri asiakasprojekteista syntyneeseen ymmärrykseen.

 

 

Lue lisää ajatuksiamme siitä, miten kestävää ja demokraattista jälkiteollista yhteiskuntaa voidaan rakentaa:

Hyvinvoinnin seuraava erä – Ihanteet, visio ja ratkaisut

Lue lisää

Tulevaisuusskenaarioita hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta

Lue lisää

SPREAD – Sustainable Lifestyles 2050

Lue lisää