Demos Helsinki

Demos Helsinki on riippumaton ajatushautomo. Työskentelemme yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteenamme on demokraattinen ja kestävä yhteiskunta, jossa jokainen pääsee vaikuttamaan tulevaisuuteen itselleen merkityksellisellä tavalla.

Demoksen työ

Demos Helsingillä on aina kaksi asiakasta – työn tilaaja ja yhteiskunta, joka myös hyötyy projektista. Toimintamme tarkoitus on pitkäjänteinen yhteiskunnallinen muutos, jota tehdään yhdessä erilaisten kumppaneiden kanssa. Näitä kumppaneita ovat niin ministeriöt ja kaupungit, tutkijat ja yliopistot, yritykset, virkahenkilöt, järjestöt ja säätiöt kuin kansalaisliikkeet ja aktivistit.

Demos Helsingin toiminnan perustana on kolme muutoksen työkalua: yhteiskehittäminen, ennakointi ja kokeilut. Kun organisaatioita ja ihmisryhmiä tuodaan kehittämään yhdessä, syntyy muutos, joka juurtuu syvälle. Tulevaisuuden ennakointi auttaa organisaatioita varautumaan eri skenaarioihin ja löytämään avaimet toivottavan tulevaisuuden rakentamiseen. Kokeilut antavat organisaatioille tehokkaan keinon, jonka avulla ne voivat käynnistää muutoksen ja oppia siitä yhdessä. Yksinkertaisesti sanottuna auttavat ymmärtämään mikä toimii. Tutustu työskentelytapoihimme tarkemmin täällä.  

Runsaan vuosikymmenen aikana Demos Helsingistä on kasvanut kansainvälisesti arvostettu ajatushautomo. Demos Helsingissä työskentelee 39 eri alojen asiantuntijaa. Talossa on niin yhteiskuntatieteilijöitä, sosiaalipsykologeja, taloustieteilijöitä, insinöörejä, filosofeja, muotoilijoita kuin kaupunkisuunnittelijoita. Meitä yhdistää yksi asia: halu ja tarve yhteiskunnalliseen muutokseen. Demoksen tiimiin pääset tutustumaan täältä.  

Kaksi organisaatiota – yksi päämäärä

Me Demos Helsingissä uskomme, että on yhtä tärkeää tuoda tutkimustietoon perustuvaa näkemystä julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon kuin tukea yrityksiä niiden uudistumisessa.

Tämän takia Demos Helsinki koostuu kahdesta organisaatiosta. Ajatushautomo Demos Helsinki tekee selvitys- ja kehitystyötä julkisen sektorin, järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa. Lisäksi se toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittavat muun muassa Tekes ja Suomen Akatemia. Ajatushautomo on yhdistysmuotoinen, voittoa tavoittelematon organisaatio. Projekteihimme pääset tutustumaan täältä.

Demos Effect on Demos ry:n tytäryhtiö, joka tarjoaa konsulttipalveluita yrityksille. Tavoittenamme on auttaa yrityksiä oivaltamaan tulevaisuuden suuria muutoksia. Demos Effect perustettiin, koska yrityksillä on merkittävä rooli paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Demos Effectin toimintaan voit tutustua tarkemmin täällä.