Tulevaisuus ja ennakointi

Autamme yhteiskuntaa, kaupunkeja ja organisaatioita menestymään tulevaisuudessa

Organisaatiot ja niiden johtajat kokevat usein tulevaisuutensa olevan väistämätön – ennalta määrätty ja jopa kaoottinen. Ympäröivien muutosten mutkikkuuteen ja vaatimuksiin voi olla hankala tarttua. Laajentamalla aikahorisonttia tulevaisuus voidaan muuttaa näkemyksellisiksi teoiksi. Niiden kautta voi päästä haluttuun tulevaisuuteen.

Ennakointia tehdään, jotta ymmärrettäisiin vaihtoehtoiset visiot. Ilman vaihtoehtoisia näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista, ei ole olemassa tekoja vaan pelkkiä reaktioita. Toisin sanoen, väite tulevaisuudesta ei ilmaise faktaa vaan aikomusta – joka toimii pitkäjänteisesti tällaisen aikomuksen toteuttamiseksi, luo tulevaisuutta.

Demos Helsingissä ennakoimme yhdessä. Tämä tarkoittaa, ettemme mene suoraan asiantuntemuksesta toteutukseen. Sen sijaan vahvistamme myötätuntoa tulevaisuuden toimintaympäristöä kohtaan ja spekuloimme keinoja tämän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

 

 

Työskentelemme yhdessä laajan sidosryhmäjoukon kanssa ymmärtääksemme, mitä vaihtoehtoiset tulevaisuudet voisivat olla ja mitä niiden pitäisi olla. Siksi toimintatavaksemme on muodostunut backcasting. Se on metodi, jossa päätetään ensin toivottu tulevaisuuden tila, ja sen jälkeen askeleet,  joilla siihen päästään.

 

 

Käytämme Demos Helsingissä yhteiskehitettyä ennakointia muutoksen aikaansaamiseksi. Käsitämme muutoksen monitasoisesti. Tässä muutos tapahtuu megatrendien ja ruohonjuuritason käytäntöjen vuorovaikutuksena.

 

 

Olemme tehneet lukuisia arvostettuja ennakointiprosesseja yhteiskehittämällä ja lähestymällä muutosta monitasoisesti. Esimerkiksi skenaariotöissä Työ 2040 Terveys 2050 Tulevaisuusskenaarioita hyperkytkeytyneestä yhteiskunnasta 2040 ja Kestävät elämäntapaskenaariot 2050.

 

 

Työskentelemme pääasiassa suurten yritysten sekä tulevaisuuteen katsovien ministeriöiden ja kuntien kanssa. Kumppanimme ovat uteliaita sen suhteen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, myös valmiita vaikuttamaan siihen.