Palvelut

Teemme työtä aina kahdelle asiakkaalle, työn tilaajalle ja yhteiskunnalle, joka myös hyötyy projektista. Kaiken työmme teemme demokraattisen ja resurssiviisaan tulevaisuuden yhteiskunnan eteen. Palvelumme voi jaotella neljään kategoriaan: tulevaisuus, strategia, yhteisö ja kokeilut. Näiden lisäksi teemme tutkimushankkeita. Alta pääset tutustumaan tarkemmin työhömme eri osa-alueilla.

Tulevaisuus ja ennakointi

Organisaatiot ja niiden johtajat näkevät usein tulevaisuutensa kaoottisena ja väistämättömänä. Me autamme tarttumaan näihin abstrakteihin asioihin jakamalla tulevaisuuden pienempiin, helpommin käsiteltäviin osiin.

Lue lisää

Strategia

Teemme näkyviksi organisaation vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Annamme työkalut, joiden avulla organisaation edustajat pystyvät valitsemaan, mihin näistä vaihtoehdoista halutaan päätyä ja miten.

Yhteisöt ja yhteiskehittäminen

Hyödynnämme sidosryhmien tietoa ja osaamista. Niiden avulla käännämme organisaation vision ja strategian toiminnaksi.

Lue lisää

Kokeilut

Tarjoamme systemaattisia keinoja kääntää epävarmuudet todennäköisyyksiksi. Kokeilujen avulla saat tärkeää dataa ja tietoa siitä, mikä toimii.

Lue lisää