Sähköavusteisten polkupyörien tiekartta

Sähköavusteinen pyörä on kestävän liikkumisen innovaatio, jonka käyttö on monissa Euroopan maissa lisääntynyt vauhdilla. Tällä hetkellä sähköpyöriä myydään Suomessa vielä vähän, vain prosentti polkupyörämyynnistä. Kysyntä näyttäisi kuitenkin olevan lievässä kasvussa. Sähköavusteisella pyörällä tehty keskimääräinen matka on ulkomaisten kokemusten mukaan noin 10 km. Kaikista suomalaisten päivittäisistä matkoista kolme neljännestä on nykyisin alle 10 kilometrin pituisia, ja näistä 70–80 prosenttia tehdään henkilöautoilla. Kävelyn ja pyöräilyn osuus laskee nopeasti jo 1–2 kilometriä pidemmillä matkoilla. Potentiaalia sähköpyöräilyyn on siis olemassa.

Sähköavusteisen pyöräilyn yleistymisellä olisi monia hyviä vaikutuksia: entistä pidempiä matkoja pyöräiltäisiin, tulisi uusia pyöräilijöitä, työmatkapyöräily lisääntyisi ja pyöräily joukkoliikenteen liityntämuotona yleistyisi.  Kansainvälisissä tutkimuksissa on myös todettu sähköavusteisen pyöräilyn ylläpitävän terveyttä ja vahvistavan peruskuntoa.

Demos Helsingin ja Siton rakentamssa edistämisohjelmassa on esitelty 20 toimenpidettä, joilla sähköavusteinen pyöräily saataisiin Suomessa nousuun. Kärkihankkeet liittyvät muun muassa joukkoliikenteen toimivuuden parantamiseen liityntä- ja maaseutuliikenteessä, sähköyhtiöiden palveluihin sekä alue-, asunto- ja toimitilahankkeiden suunnitteluun.