Ryhmien voima

Uusin käyttäytymismuutostutkimus osoittaa, että arkisilla ryhmillä on meihin valtava vaikutus – etenkin silloin kun pitäisi rikkoa omia rutiineja esimerkiksi kuluttajana. Samaan aikaan suomalainen järjestökenttä rakentuu entistä enemmän elämäntapojen ympärille.

Tämä selvitys kertoo millainen tuo kenttä on, millaisia toimijoita yhdistysten sisältä löytyy – ja mitä se tarkoittaa yhteistyötä pohtivan yrityksen kannalta? Kiinnostavaa on erityisesti ryhmien avulla syntyvien uusien kestävien elämäntapojen ja markkinoiden levittäminen.

Kestävät elämäntavat tarjoavat mahdollisuuden luoda yhteistä arvoa [shared value], jossa sekä yritys että yhteiskunta hyötyvät liiketoiminnasta. Tehokas väylä yhteiseen arvoon onkin yhteistyö yhteisöjen kanssa. Yritysten luoma arvo syntyy yhä enemmän yritysten ulkopuolella, vuorovaikutuksessa muiden kanssa.