Katse ylös kuopasta mahdollisuuksiin – Uuden ajan työ ja toimeentulo

Työ ja sen kautta ansaittu toimeentulo ovat keskeisiä hyvinvointiimme vaikuttavia asioita. Ne ovat tuoneet ihmisten elämään jatkuvuutta ja rakentaneet yhteiskunnallista vakautta. Monet asiat sosiaaliturvasta kaupunkisuunnitteluun ja politiikan puoluejakoon ovat nojanneet pysyvään palkkatyöhön perustuvaan toimeentulomalliin. Nyt tämä rakenne on murroksessa: tuotannon rakenteet muuttuvat, vanhoja ammatteja häviää ja toimeentulon muodot moninaistuvat. Miten nämä muutokset vaikuttavat lähivuosikymmeninä yhteiskuntamme peruslupaukseen ja käsityksiimme hyvinvoinnista? Mitä voimme odottaa yhteiskunnalta ja sen instituutioilta? Mikä toisi jatkuvuutta elämään ja mistä uudet mahdollisuudet tulevat? Millainen on tulevaisuuden reilu yhteiskunta?

Ensimmäinen Seuraava erä -muistio käsittelee työn ja toimeentulon muutosta. Se on kirjoitettu osana Demos Helsingin ja Sitran strategista kumppanuutta, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Lataa julkaisu

Tutustu täällä kaikkiin Seuraavan erän julkaisuihin ja artikkeleihin.