Demos Helsingin vuosikertomus 2016

Demos Helsingin vuosikertomus 2016 keskittyy kuvaamaan ajatushautomomme yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vuosikertomus koostuu viidestä artikkelista, joista kussakin kuvataan yhtä hanketta tai pidempää kehittämisprosessia ja sen aikaansaamaa muutosta.

Pysyvien, merkittävien yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen ei ole helppoa ja lähes yhtä vaikeaa on niiden mittaaminen. Erilaisten asioiden aikajänteet ovat hyvin erilaisia: yritysten strategiat voivat muuttua nopeasti ja radikaalisti. Demokraattisesti ohjattujen julkisten organisaatioiden ja järjestöjen muutos on vähän hitaampaa. Demos Helsinki tekee myös paljon asioita, joissa kokoamme ihmisiä yhteen kehittämään uutta, ilman organisaatioita tai niiden välissä. Näistä tilanteista syntyviä vaikutuksia on liki mahdotonta ennakoida, usein ne ovat epäsuoria. Teemme myös tutkimusta ja julkaisemme raportteja. Myös niiden vaikutukset ovat epäsuoria ja usein hitaita.

Tämän vuosikertomuksen artikkelit dokumentoivat niitä tapoja, joilla työstämme syntyy yhteiskunnallisia vaikutuksia. Siksi ne eivät kuvaa yksinomaan asioita, joita ajatushautomo Demos Helsinki ja Demos Effect olisivat tehneet vuonna 2016. Yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Siitä haluamme kertoa, vaikka menneeseen vuoteen mahtui suuri määrä hienoja menestyksen hetkiä. Niitä esittelemme iloisina seuraavilla sivuilla.

Vuosi 2016 oli Demos Helsingille onnistunut. Toiminta on kasvanut, minkä myötä mahdollisuus vaikuttaa tärkeinä pitämiimme yhteiskunnallisiin teemoihin on vahvistunut. Kasvu kertoo siitä, että meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka näkevät työllämme arvoa. Toisaalta ajatustemme saama huomio viestii siitä, että niille on kysyntää ja kiinnostusta yhteiskunnassa.

Me demoslaiset olemme myös taas kerran entistä suurempi joukko ihmisiä. Uskomme, että mitä monipuolisemmaksi osaamisemme kehittyy, sitä varmemmin pystymme vastaamaan maailman haasteisiin myös jatkossa.

Me Demos Helsingissä uskomme, että yhteiskunnan muuttamiseen ei ole yhtä oikeaa ja ylivoimaista reittiä. On tärkeää tuoda tutkimustietoon perustuvaa näkemystä ja uusia ideoita julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Vähintään yhtä merkittävää voi olla tukea yrityksiä niiden uudistumisessa: tarjota tutkimustietoa ja näkemystä tulevaisuudesta niiden sisäiseen suunnitteluun, strategiatyöhön ja kehittämistoimintaan.

Tämän takia Demos Helsinki koostuu nykyään kahdesta kokonaisuudesta. Ajatushautomo Demos Helsinki tekee julkisen sektorin, järjestöjenja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa selvitys- ja kehitystyötä. Lisäksi se toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittavat muun muassa Tekes ja Suomen Akatemia. Demos Effect on Demos ry:n ja työntekijöiden omistama yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluita yrityksille. Demos Effect perustettiin, koska yrityksillä on mielestämme tärkeä rooli paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Siksi olemme auttamassa yrityksiä oivaltamaan tulevaisuuden suuria muutoksia.

Vuonna 2016 sekä ajatushautomo Demos Helsinki että konsulttiyritys Demos Effect kasvoivat merkittävästi. Molempien työntekijämäärä ja kumppaniverkosto kasvoivat: nyt meitä on yhteensä jo 35 demoslaista ja suuri joukko kumppaneita, joiden kanssa teemme töitä. Demoslaisten työtä motivoi halu ja tarve yhteiskunnalliseen muutokseen ja kasvu antaa siihen entistä enemmän mahdollisuuksia.