Vilja Johansson

Nuorempi konsultti

vilja.johansson@demoshelsinki.fi

+358407523636

Vilja opiskelee kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia Åbo Akademissa. Opinnoissaan hän on erikoistunut kansainväliseen ympäristö ja ilmasto-oikeuteen. Hänen pro gradu -tutkielmansa käsittelee kansainvälisen oikeuden säännöksiä liittyen globaaliin maankäyttöön ja siihen, miten ne rajaavat ja ohjaavat valtioita muuttamaan maankäyttöään kestävämmäksi ilmastonmuutoksen ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden vuoksi. Demos Helsingillä Vilja työskentelee New Horizons –tiimissä.

Hän on kiinnostunut:

  • Eri yhteiskunnallisten haasteiden ja muutosprosessien keskinäisestä vuorovaikutuksesta
  • Globaalista oikeudenmukaisuudesta ja etiikasta
  • Ihmisten suhteesta ei-inhimilliseen luontoon

Vilja on aikaisemmin työskennellyt ympäristö- ja kehityspolitiikan, EU-oikeuden ja projektitöiden parissa. Vapaa-ajallaan hän nauttii ulkoilmasta, ruoanlaitosta ja jalkapallon pelaamisesta.