Tuomas Lihr

Nuorempi konsultti

tuomas.lihr@demoshelsinki.fi

+358451186366

Tuomas Lihr opiskelee Yalen yliopistossa globaaliasioiden maisteriohjelmassa oikeus-, talous- ja valtiotieteitä. Hän on opinnoissaan keskittynyt erityisesti hallinnon tehokkuuden ja avoimuuden edistämiseen. Ennen opintojaan Yhdysvalloissa Tuomas on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Tuomaksen kiinnostuksen kohteita ovat:
– Parempi sääntely
– Hyvä hallinto
– Euroopan unioni

Demos Helsingissä Tuomas työskentelee Governance Innovation -tiimissä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa valtioneuvoston kansliassa lainvalmistelun laadun kehittämisen parissa sekä Euroopan oikeusasiamiehen ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisvaltuutetun toimistoissa.