Teemu Sorsa

Projektiassistentti

teemu.sorsa@demoshelsinki.fi

+358505253327

Teemu Sorsa opiskelee Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella sosiologiaa, ja on suorittanut sosiaalipsykologian ja kulttuuriantropologian sivuaineopinnot. Opinnoissaan hän on keskittynyt erityisesti työelämän muutokseen ja ympäristökysymyksiin. Viimeistelyvaiheessa olevassa pro gradu -tutkielmassaan Teemu tutkii työn, yhteisöllisyyden ja vallan teemoja omavaraisuuteen pyrkivässä ekokylässä.

Teemun kiinnostuksia ovat:
• yhteiskuntatieteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristökriiseistä
• mikro- ja makrotason ilmiöiden yhteydet mm. arjen, työelämän, talouden ja valtasuhteiden kentillä
• tasa-arvon ja demokratian kysymykset muuttuvassa maailmassa

Demos Helsingissä Teemu työskentelee Science in Society -tiimissä muun muassa yliopistoihin ja strategisiin tutkimushankkeisiin liittyvissä työtehtävissä.

Aikaisemmin Teemu on toiminut muun muassa tutkimusharjoittelijana Strategisen tutkimuksen neuvoston WISE-hankkeessa (luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin) ja tuottanut Sosiologipäiviä ja elävän musiikin tapahtumia. Vapaa-ajalla Teemu kiipeilee ja työskentelee musiikkiprojektiensa parissa.