Risto Lätti

Opintovapaalla

risto.latti@demoshelsinki.fi

Risto Lätti (KTM) työskentelee vanhempana konsulttina Demos Helsingin Radical Strategy-tiimissä, joka määrittää maailman suurimmille yrityksille uusia rooleja ja arvonluonnin tapoja osana yhteiskunnallista transformaatioita.

Riston erikoisosaamiseen kuuluu:

 Tulevaisuudentutkimus

– Strategiatyö

– Strateginen ennakointi

– Skenaariot

– Uuden liiketoiminnan kehittäminen

– Markkinatutkimus

Risto työskentelee erityisesti organisaatioiden strategiatöiden ja uuden liiketoiminnan kehittämisen parissa yhdistäen laajat yhteiskunnalliset muutokset ja trendit liiketoiminnan ytimeen. Riston vastuualueisiin kuuluu projektien johtaminen – myynnistä projektien suunnitteluun, tutkimukseen, fasilitointiin, ja analyysiin.

Strategiatöiden lisäksi Risto on tutkinut laajoja markkinamurroksia Demos Helsingin suurimmissa ennakointi- ja skenaarioprojekteissa, esimerkiksi liittyen digitalisaation ja työn murroksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Demos Helsingin ohella Risto opettaa Aalto Yliopistossa ja Helsingin Kesäyliopistossa Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opintokokonaisuutta ennakointimenetelmien käytöstä eri tieteenaloilla ja organisaatioiden kehittämisessä. Ennen Demos Helsingille tuloa Risto työskenteli pankkialalla ja yrittäjänä.