Riku Mattila

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

riku.mattila@demoshelsinki.fi

+358 40 748 0000

Riku Mattila vastaa Demos Helsingissä viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä, konseptoinnista ja toteutuksista yhdessä Demoksen asiantuntijoiden kanssa.

Rikun ydinosaamista ovat:

– Monikanavainen sisällöntuotanto ja tarinankerronta

– Viestintäkonseptien luova suunnittelu

– Kohderyhmä- ja datalähtöinen ajattelu

”Demoksen työ kohti parempaa tulevaisuutta rakentuu yhdessä laajan asiakas- ja sidosryhmäverkoston kanssa. Viestinnän tavoitteena on luoda merkityksellistä vuorovaikutusta yhteisön kesken – sekä nostaa aktiivisesti keskusteluun kiinnostavimpia puheenaiheita ja havaintoja.”

Ennen Demos Helsinkiä Riku työskenteli konseptisuunnittelijana Vapa Mediassa. Rikulla on maisterintutkinto University of Amsterdamista pääaineenaan poliittinen viestintä.