Rebecka von Weissenberg

Nuorempi konsultti

rebecka.vonweissenberg@demoshelsinki.fi

+358504673669

Rebecka von Weissenberg opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Hän on opinnoissaan keskittynyt ympäristöoikeuteen, erityisesti joustavien sääntelymekanismien käyttöön ympäristöoikeuden saralla. Gradussaan hän tutkii vapaaehtoista päästökompensaatiojärjestelmää sekä päästöyksiköiden sertifiointiin käytettyjä standardeja. Rebecka on ennen oikeustieteen opintojaan opiskellut myös valtiotieteitä.

Rebeckan kiinnostuksen kohteita ovat: 

  • Oikeusjärjestelmän joustavoittaminen tulevaisuuden yhteiskuntia paremmin palvelevaksi
  • Yhteiskunnallisten kokeilujen hyödyntäminen toimivamman julkishallinnon kehittämisessä
  • Rakenteellisten ongelmien syy-seuraussuhteet ja niiden ratkaiseminen

Demos Helsingissä Rebecka tukee organisaation kansainvälistymisessä, ja työskentelee yritysstrategian ja hallinnon innovaatioiden parissa.

Ennen Demos Helsinkiä Rebecka on toiminut eri asianajotoimistojen harjoittelijana.  Vapaa-ajallaan Rebecka nauttii viherkasvien hoidosta, lukemisesta ja liikunnasta vaihtelevissa muodoissa.