Otto-Wille Koste

tutkija

otto-wille.koste@demoshelsinki.fi

+358 40 521 7122

Otto-Wille Koste työskentelee Demos Helsingissä kaupunkitutkimuksen ja resurssiviisaus-teemojen parissa. Hän on suorittanut rakennetun ympäristön kandidaattiopinnot Aalto-yliopistossa. Opinnoissaan hän yhdisti kaupunkisuunnittelun eri aloja monipuolisesti kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta kiinteistötalouteen.

Otto-Willen on kiinnostuksen kohteita ovat:
– kaupunkien tulevaisuus ja rooli suurten globaalien kysymysten ratkaisemisessa
– kaupunkisuunnittelun käytänteiden uudistaminen
– älyliikenneratkaisut

“Kaupungeilla on läpi aikojen ollut rooli erilaisten ihmisten ja ajatusten tuomisessa yhteen. Nykyaikana ne toimivat alustoina innovaatioiden ja toimintojen synnyttämisessä. Kun ihmiset tulevaisuudessa keskittyvät yhä enemmän kaupunkeihin, on niillä nykyistä suurempi rooli kestävien elämäntapojen edistämisessä. Uskon, että monet globaalit ongelmat ratkaistaan juuri kaupungeissa.”

Ennen siirtymistään Demos Helsinkiin Otto-Wille työskenteli Sito Oy:ssä kaavoittajana. Kiinnostuksesta kaupunkeja kohtaan kumpuaa myös kaupunkikulttuuriin liittyviä harrastuksia. Vapaa-ajallaan Otto-Wille tuottaa tapahtumia ja toimii DJ:nä mm. Bassoradiolla.

Yhteystiedot:
+358 40 521 7122
otto-wille.koste@demoshelsinki.fi
Twitter: @owkoste