Ossi Korhonen

Konsultti

ossi.korhonen@demoshelsinki.fi

+358 50 378 0503

Ossi on palvelumuotoilija, jonka erityisosaamista on pitkän aikavälin ajattelun yhdistäminen ratkaisumallien sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen. Ossi nauttii suunnittelusta ja ongelmien ratkaisemisesta ihmislähtöisen ja osallistavan suunnittelun menetelmin.

Demos Helsingissä Ossi työskentelee resurssiviisas talous -teema-alueen tiimissä. Parhaillaan Ossi työskentelee muun muassa resurssiviisaita ja älykkäitä liikenneratkaisuja eteenpäin vievissä ROBUSTA ja Viisaan liikkumisen hyödyt -hankkeissa.

Ossin kiinnostuksen kohteita ovat:

– Muotoiluajattelun hyödyntäminen pitkän aikavälin suunnitteluprosesseissa

– Ihmislähtöinen ja -läheinen suunnittelu

– Resurssiviisaiden ratkaisujen kehittäminen, erityisesti kaupunkisuunnittelussa

“Demos Helsingissä työssä yhdistyy pitkän aikavälin ajattelu ja konkreettisten ratkaisumallien kehittäminen. Työ on haastavaa, sillä muuttujia on paljon ja aikajänteet ovat pitkiä, mutta toisaalta äärimmäisen palkitsevaa.”