Niko Kinnunen

Nuorempi konsultti

niko.kinnunen@demoshelsinki.fi

+358405682589

Niko on teknologia- ja talousviritteinen tuotantotalouden opiskelija Aalto-yliopistosta. Hän uskoo, että parempaa maailmaa voidaan luoda parhaiten empaattisen analyysin avulla. Tämä tarkoittaa, että kaikessa päätöksenteossa tulee ottaa ensin huomioon ihminen ja seuraavaksi informaation ja datan päätelmät. Tällä hetkellä Niko työskentelee Demos Helsingillä ajatushautomon uusien avauksien parissa.

Nikon pääaine tuotantotalouden koulutusohjelmassa on organisaatiosuunnittelu ja johtaminen. Hänen opinnoissaan korostuu teknillisten, sosiologisten ja taloudellisten järjestelmien analysointi ja kehittäminen. Hän teki kandidaatintyönsä haasteista, joita hierarkiset organisaatiot kohtaavat transformaatiossaan itseohjautuviksi.

Nikon mielenkiinnonkohteisiin kuuluu:

  • Miten luoda rakenteita ja järjestäytymisen muotoja jotka kannustavat merkitykselliseen ja mukaansatempaavaan ihmisten väliseen interaktioon
  • Miten luoda inklusiivinen yhteiskunta, jossa kaikilla ihmisillä on samat lähtökohdat uuden yhteiskuntajärjestelmän luomiseen
  • Työn jälkeisen yhteiskunnan rakentaminen
  • Suomen julkisen ja yksityisen sektorin välisen raon kurominen kiinni

Nikon maailmankuvaa on muokannut hänen yrittäjäsukunsa, jonka kolmannessa polvessa hän on. Nikon aikaisempi työkokemus on Aalto-yliopiston järjestöyheisössä. Hän työskenteli vuonna 2019 Tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n puheenjohtajana, jota ennen hän kertytti työkokemustaan B2B-myynnin ja -markkinoinnin parissa Sievo oy:ssä ja tuotehallinnan harjoittelijana ABB:llä. Työajan ulkopuolella Niko nauttii Prodeko-yhteisössä toimiskelusta, aikaisin heräämisestä sekä hapanjuurileivän leipomisesta.