Myles Klynhout

Nuorempi Konsultti

myles.klynhout@demoshelsinki.fi

Myles Klynhout työskentelee Demos Helsingin Science in Society-tiimissä erikoistuen korkeakoulutukseen liittyviin aiheisiin sekä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Mylesin ydinosaamisalueita ovat:

– Näyttöön perustuva pedagogiikka

– Tutkimusyhteistyö

– Kestävät liiketoimintamallit

Ennen Demos Helsinkiä Myles työskenteli lähes 10 vuotta englannin kielen opettajana kartuttaen kokemustaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän oli Barcelonassa mukana luomassa uutta toimintamallia opettajien ja tulkkien yhteistyölle. Tästä muodostui demokraattinen työympäristö, jonka kehittyneet työolosuhteet ovat mahdollistaneet yli 20 jäsenen ammatillisen edistymisen.

“Yhä useammat oppilaitokset tarkastelevat tällä hetkellä opetusta reflektoivan ja kriittisen arvioinnin mahdollistamisen näkökulmasta. On mahtavaa saada olla osa tätä järjestelmällistä muutosta ja saada vaikuttaa opettamisen tapaan arvioimalla opiskelijoiden saavutuksia, työllistymistä sekä akateemisia valmiuksia.”

Silloin kun Myles ei ole luokassa tai toimistolla, hänet tapaa usein tutustumasta Helsinkiin pyörän selästä käsin.