Lisbeth Strömberg

Nuorempi konsultti

lisbeth.stromberg@demoshelsinki.fi

+358400618680

Lisbeth on sosiaalipsykologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Opintojensa aikana hän on perehtynyt erilaisiin teemoihin ryhmien välisistä suhteista organisaatiopsykologiaan ja on viime aikoina keskittynyt terveyden sosiaalipsykologiaan.

Lisbethin kiinnostuksenkohteisiin kuuluvat esimerkiksi

  • Ihmisen käyttäytyminen ja sitä koskevan tiedon hyödyntäminen parempien ratkaisujen suunnittelemiseksi yhteiskuntamme ongelmiin
  • Digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet
  • Terveyden ja hyvinvoinnin kysymykset.

Demos Helsingillä Lisbeth työskentelee New Horizons -tiimissä. Ennen Demos Helsinkiä hän työskenteli tutkimusryhmässä, jossa suunnitellaan mobiilisovellusta raskausdiabeteksen hoidon tueksi. Lisbethin harrastuksiin kuuluvat kuntosaliharjoittelu ja satunnaiset joogatunnit.