Liisa Kolehmainen

Projektikoordinaattori

liisa.kolehmainen@demoshelsinki.fi

+35840 410 2858

Liisa on projektikoordinaattori Science in Society -tiimissä ja koordinoi STN-rahoitteisen BlueAdapt-hankkeen viestintää ja vuorovaikutusta. Liisa on erikoistunut tieteen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, tieteidenvälisiin kysymyksiin, poikkitieteellisyyteen ja pirullisia ongelmia ratkoviin malleihin.

Liisan ydinosaamista ovat:

– tieteen ja tutkimuksen rooli yhteiskunnassa, erityisesti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
– moni- ja poikkitieteellisen keskustelun mahdollistava käsitteistö ja mallit

Liisa on ympäristömuutoksen ja -politiikan luonnontieteiden kandidaatti ja viimeistelee opintojaan monitieteisessä Environmental Change and Global Sustainability-maisteriohjelmassa. Ennen Demos Helsinkiä Liisa toimi korkeakouluharjoittelijana ympäristöministeriön biotalous-yksikössä sekä varainhankinnan koordinaattorina Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kehitysyhteistyöprojektissa. Liisa on perustajajäsen Kudelma-verkostossa, joka edistää kokonaisvaltaista tiedettä ja systeemistä kestävyysmuutosta akatemiassa ja yhteiskunnassa.