Lauri Korvenmaa

Nuorempi konsultti

lauri.korvenmaa@demoshelsinki.fi

+358 05 491 56 87

Lauri Korvenmaa opiskelee Helsingin Yliopistossa käytännöllistä filosofiaa, sivuaineinaan sosiaalipsykologia, monitieteiset ympäristöopinnot, historia ja taloustiede. Opinnoissaan hän on keskittynyt sosio-ekologisen kestävyyden tutkimiseen ja kysymyksiin poliittisten identiteettien ja yhteisöjen muodostumisesta. Pro graduaan Lauri kirjoittaa postnationalistisesta identiteetistä ja nationalismin suhteesta liberalismiin.

 

Lauria kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti:

• Puoluepolitiikka ja Suomen poliittisen järjestelmän kehitys

 Nationalismin kehitys ja vaikutukset poliittisiin järjestelmiin lännessä

• Kestävän yhteiskunnan rakentaminen matalan tason teknologiaa ja yhteisöllisiä ratkaisuja hyödyntäen

 

Demoksella Lauri työskentelee osana New Horizons -tiimiä, jota aiemmin Lauri on työskennellyt ja toiminut vapaaehtoisena niin järjestöissä, politiikassa kuin julkishallinnossa. Vapaa-ajallaan Lauri harrastaa kaupunkiviljelyä ja yleistä filosofiaa.