Lari Hokkanen

Konsultti

lari.hokkanen@demoshelsinki.fi

+358 50 491 2431

Lari työskentelee Demos Helsingillä hallinnon innovaatioiden parissa. Laria kiinnostaa kompleksisten systeemien ymmärtäminen, ja hän on erikoistunut yhteiskunnallisiin kokeiluihin sekä näyttöön perustuvan politiikan teemoihin. Akateemisesti Laria kiinnostaa sosiaalipolitiikka ja yhteiskuntatieteiden filosofia. Gradunaan hän tekee satunnaistettua kyselykokeilua (survey experiment) ilmastonmuutosviestinnän vaikuttavuudesta suomalaisten maataloustuottajien keskuudessa, ja on jatkossa kiinnostunut tuomaan (kvasi)kokeelliset menetelmät valtavirtaan Suomessa – unohtamatta laadullisten menetelmien tärkeyttä.

Larin ydinosaamista ovat:
– yhteiskunnalliset kokeilut
– käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden hyödyntäminen politiikkatoimenpiteiden suunnittelemisessa
– eriarvoisuuden ja köyhyyden mikrotason mekanismit

“Tietomme ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt huimasti viime vuosikymmenien aikana, mutta näitä tuloksia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty paremman maailman rakentamisessa. Ihmistieteiden tuloksilla ja ketterillä yhteiskunnallisilla kokeiluilla voidaan rakentaa parempaa ja tehokkaampaa politiikkaa.”

Ennen Demos Helsinkiä Lari toimi tutkimusharjoittelijana Kehitysvammaliitossa ja jatkoi siitä Suomalaisten yksinäisyys -tutkimusprojektiin. Sen takia Larilla on edelleen vahva kiinnostus yhteiskunnalliseen vammaistutkimukseen. Voitettuaan kansainvälisen Sustainergies 2014 -ympäristöinnovaatiokilpailun, Lari perusti Vyyhti Helsinki -osuuskunnan, joka keskittyi ympäristökonsultointiin ja yhteiskehittämiseen. Lari on työskennellyt myös Helsingin yliopistolla tutkimusassistenttina. Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Larille tärkeää, ja ollut esimerkiksi tekemässä Helsingin Sanomille köyhyyskyselyä, ja ollut mukana pääministerin eriarvoisuustyöryhmän toiminnassa.