Lari Hokkanen

Konsultti

lari.hokkanen@demoshelsinki.fi

+358 50 491 2431

Lari työskentelee Demos Helsingillä hallinnon innovaatioiden parissa. Laria kiinnostaa kompleksisten systeemien ymmärtäminen, ja hän on erikoistunut yhteiskunnallisiin kokeiluihin sekä näyttöön perustuvan politiikan teemoihin. Akateemisesti Laria kiinnostaa yhteiskuntatieteiden filosofia.

Larin ydinosaamista ovat:
– yhteiskunnalliset kokeilut
– käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden hyödyntäminen politiikkatoimenpiteiden suunnittelemisessa
– eriarvoisuuden ja köyhyyden mikrotason mekanismit

“Tietomme ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt huimasti viime vuosikymmenien aikana, mutta näitä tuloksia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty paremman maailman rakentamisessa. Ihmistieteiden tuloksilla ja ketterillä yhteiskunnallisilla kokeiluilla voidaan rakentaa parempaa ja tehokkaampaa politiikkaa.”

Ennen Demos Helsinkiä Lari toimi tutkimusharjoittelijana Kehitysvammaliitossa ja jatkoi siitä Suomalaisten yksinäisyys -tutkimusprojektiin. Vuonna 2015 Lari perusti Vyyhti Helsinki -osuuskunnan, joka keskittyy ympäristökonsultointiin ja yhteiskehittämiseen. Lari on työskennellyt myös Helsingin yliopistolla tutkimusassistenttina. Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Larille tärkeää, ja ollut esimerkiksi tekemässä Helsingin Sanomille köyhyyskyselyä, ja ollut mukana pääministerin eriarvoisuustyöryhmän toiminnassa.