Lari Hokkanen

tutkija

lari.hokkanen@demoshelsinki.fi

+358 50 491 2431

Lari toimii tutkijana Demoksen demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Hän on erikoistunut yhteiskunnallisiin kokeiluihin ja poliittisen päätöksenteon tieteelliseen tukemiseen. Akateemisesti Laria kiinnostaa yhteiskuntatieteiden filosofia.

Larin ydinosaamista ovat:
– yhteiskunnallisten kokeilujen, erityisesti satunnaistettujen kenttäkokeiden, kehitys
– käyttäytymistieteiden hyödyntäminen politiikkatoimenpiteiden suunnittelemisessa
– eriarvoisuuden ja köyhyyden mikrotason mekanismit

“Tietomme ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt huimasti viime vuosikymmenien aikana, mutta näitä tuloksia ei ole vielä täysimääräisesti hyödynnetty paremman maailman rakentamisessa. Ihmistieteiden tuloksilla ja ketterillä yhteiskunnallisilla kokeiluilla voidaan rakentaa parempaa ja tehokkaampaa politiikkaa.”

Ennen Demos Helsinkiä Lari toimi tutkimusharjoittelijana Kehitysvammaliitossa ja jatkoi siitä Suomalaisten yksinäisyys -tutkimusprojektiin. Vuonna 2015 Lari perusti Vyyhti Helsinki -osuuskunnan, joka keskittyy ympäristökonsultointiin ja yhteiskehittämiseen.