Kirsi-Marja Lonkila

Työvapaalla

Kirsi-Marja Lonkila (VTM) toimii Demos Helsingissä tutkimuksella vaikuttamisen asiantuntijana. Hän työskentelee sen eteen, että tutkimushankkeiden vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa olisi yhä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.

Kirsi-Marjan ydinosaamista ovat

– tieteen ja päätöksenteon rajapinnan tuntemus

– vuorovaikutuksen suunnittelu ja toteuttaminen tutkimus- ja kehityshankkeissa

– ympäristöasiat ja -politiikka

Kirsi-Marja työskentelee Winland– ja Blueadapt-tutkimushankkeiden vuorovaikutuksen ja viestinnän parissa. Viestintää ja vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa tulisi suunnitella kiinteästi osana tutkimushanketta ja sen sisältöjä. Kirsi-Marja tukee hankkeita löytämään oikeat sidosryhmät ja vaikuttamisen tavat.

”Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on paljon patentteja ja teknisiä innovaatioita laajempi kysymys. On kiehtovaa pohtia eri alojen tutkijoiden kanssa, mitä annettavaa juuri heidän työllään ja asiantuntemuksellaan on laajemmin yhteiskunnalle, ja miten se saataisiin parhaiten käyttöön.”

Aiemmin Kirsi-Marja on työskennellyt tutkija-päättäjäverkosto Ympäristötiedon foorumin koordinaattorina sekä Itämeren kaupunkien liitossa kansainvälisten kaupunkikehityshankkeiden parissa.

Projektit:

Winland

Blueadapt

POLKU2030