Katri Mäenpää

projektikehityksen asiantuntija

katri.maenpaa@demoshelsinki.fi

+358 50 528 1070

Katri Mäenpää (VTM) vahvistaa projektien vaikuttavuutta kehittämällä työprosesseja ja organisaatiokulttuuria Demos Helsingissä.

Katrin ydinosaamista ovat:
– projektien ja prosessien vaikuttavuuden kasvatus
– organisaatiokulttuurin rakennus
– kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

Katri on mukana kaikissa Demos Helsingin projekteissa ja varmistaa tiedonkulun läpi organisaation. Hän kehittää työtapoja hankehakemuksista innovaatioleireihin ja prosessityökaluihin. Hänen tavoitteenaan on tehdä Demos Helsingistä kansainvälisempi.

“Rakastan positiivista ongelmanratkaisua. On mahtavaa kehittää ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä selkeyttämään monimutkaisia ja abstrakteja prosesseja.”

Katri siirtyi Demos Helsinkiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta. Aiemmin hän on työskennellyt YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin päämajassa New Yorkissa, British Councilin EU-toimistossa Brysselissä ja sosiaali- ja terveysministeriössä.