Juliane Fuchs

Nuorempi konsultti

juliane.fuchs@demoshelsinki.fi

Juliane työskentelee hallinnon innovaatioihin keskittyvässä Governance Innovation -tiimissä. Hän on opiskellut tuotemuotoilua Karlsruhen Taide- ja muotoiluyliopistossa ja Creative Sustainability -ohjelmassa Aalto-yliopistossa, osallistuen myös “Design for Government” -projektiin Aallossa. Hänen diplomityönsä keskittyi teini-ikäisten hallinnollisen ymmärryksen kasvattamiseen.

Julianea kiinnostaa erityisesti:

  • Kansalaiset keskiöön laittavat politiikat ja julkiset palvelut
  • Osallisuuden ja yhteiskehittämisen rooli hallinnon rakenteiden parantamisessa
  • Monitieteiset menetelmät hallinnon kehittämisessä
  • Politiikan ja politiikkatoimien välinen yhteys

Ennen Demos Helsinkiä Juliane on tehnyt töitä julkisten palveluiden muotoilija ja projektikoordinaattorina Freiburgin kaupungilla. Kaupungilla hän oli esimerkiksi mukana kansallisen verkon saavuttevuuteen liittyvän politiikan implementoinnissa kaupunkitasolle. Julianella on myös kokemusta tutkimuksesta ja konsultatiivisesta työstä Karlsruhelaisessa The Strategy Architects -toimistossa.