Juha Leppänen

toimitusjohtaja, Demos Effect

juha.leppanen@demoseffect.fi

+358 40 700 6585

Juha Leppänen on tutkija, jonka erikoisaloja ovat käsitteellinen analyysi ja merkitysten luominen yhteiskunnallisesti tärkeille kehityssuunnille. Juha uskoo, että näin löytyy uusia näkökulmia ja lähestymistapoja aikamme merkittävien haasteiden taklaamiseksi. Juha työskentelee erityisesti osallistumisen eri tapojen, globaalien muutosten ja uusien yhteiskunnallisten ratkaisujen sekä median parissa.

Demos Helsingin ohella Juha on perustajajäsen tiimissä, joka kehittää Scoopinion-palvelua, laatujournalismia edistävää startupia, joka voitti vuonna 2011 Helsingin Sanomain säätiön Uutisraivaaja-innovaatiokilpailun.

Juhalta löytyy opintoja viestinnän ja yhteiskuntatieteiden lisäksi muun muassa semiotiikkasta ja filosofiasta. Lisäksi hän tuntee tulevaisuudentutkimuksen ja systeemidynamiikan metodologioita. Juhalla on työkokemusta kustannus- ja kirja-alalta, niin Like Kustannuksessa kuin Rosebud-kirjakaupoistakin. Lisäksi hän on tehnyt työpajafasilitoinnin ja semioottisen analyysin konsultaatiota. Näissä hankkeissa hän on tutkinut muun muassa taideopetuksen merkitystä yhteiskunnan kehityksessä.

Kokemus startup-yrittämisestä näkyy Juhan työssä Demos Helsingissä. Hän on ollut vetämässä Peloton Clubia eli energiafiksujen startupien vertaishautomoa. Se on hautomomalli, jossa tiimit kehittävät startupeja sisältöosaamisen kautta. Näin syntyy yrityksiä, jotka tekevät bisnestä ratkaisemalla aikamme suuria haasteita. Club on jatkumo Peloton Innovation Campeille, joiden konseptia Juha on ollut kehittämässä.

Keväällä 2012 Juha oli mukana kirjoittamassa skenaarioraporttia kestävien elämäntapojen tulevaisuudesta vuoteen 2050 Katalonian Sitgesissä, jossa hän kirjoittamisen ohella nautti FC Barcelonasta, jonka peli- ja yhteiskuntafilosofiasta hän on erityisen kiinnostunut. Vapaa-ajallaan Juha seuraa katalonialaisen jalkapallon ohella intohimoisesti myös maailmanpolitiikkaa ja muita globaaleja tapahtumia.