Jooseppi Räikkönen

Intern

jooseppi.raikkonen@demoshelsinki.fi

Jooseppi Räikkönen, on harjoittelija New Horizons -tiimissä. Hänellä on filosofian kandidaatin tutkinto King’s College Londonista (BA in Philosophy (Hons)) ja hän opiskelee tällä hetkellä Helsingin Yliopiston Talous- ja Sosiaalihistorian maisteriohjelmassa. Kandidaatin tutkinnon lopputyössään hän tutki Rudolf Carnapin mielenfilosofiaa ja maisterinopinnoissaan hän keskittyy ilmastonmuutoksen poliittisiin ulottuvuuksiin ja työn tulevaisuuteen.

Joosepin kiinnostuksenkohteita ovat erityisesti:

– Inhimillisen päätöksenteon luonne ja uuden aivo- ja käyttäytymistutkimuksen filosofiset ulottuvuudet.
– Työ, sen tulevaisuus, menneisyys ja status yhteiskunnassa.
– Ympäristökriisin yhteiskunnalliset ulottuvuudet, etenkin ilmastonmuutoksen torjumisen suhde valtioihin.
– Tieteen filosofia ja sosiologia.

Aiemmin Jooseppi on työskennellyt rahoitusalalla, Yleisradion televisiojuontajana ja rakennustyömaalla. Lontoon opintojensa aikaan hän toimi King’s Collegen filosofiajärjestön varapuheenjohtajana.