Iina Koskinen

vanhempainvapaalla, yhteiskehittämisen asiantuntija

iina.koskinen@demoshelsinki.fi

+358 50 557 6578

Iina Koskinen (FM) kehittää Demos Helsingissä yhteiskehittämisen menetelmiä ja toimii kolmen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimushankkeen, WinlandinBEMINEn ja Urmin vuorovaikutusasiantuntijana.

Iinan ydinosaamista ovat:
– tutkimuksella vaikuttaminen
– tutkimuksen yhteiskehittäminen
– strateginen sidosryhmäyhteistyö

Yhteiskehittäessä ihmiset ratkovat ongelmia ja etsivät mahdollisia tulevaisuuden toimintamalleja yhdessä. Tieteessä se tarkoittaa tutkimuksen teemojen, tutkimuskysymysten, -prosessin ja lopputuotteiden suunnittelua vuorovaikutuksessa tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kesken.

“Luonnon ja yhteiskuntien kestävyyttä uhkaavia ongelmia ei ratkaista vain tutkimustiedolla. Tarvitaan tutkijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyötä. Se on tutkijoille on loistava mahdollisuus tuoda osaamista ja näkemyksiä esille ja kertoa, minkä ongelmien ratkaisemiseen yhteiskunnan kannattaa ohjata resursseja.”

Iina on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa tiedevuorovaikutustehtävissä Helsingin yliopistossa, Pohjoismaiden suurimmalla tiedefestivaalilla Tieteen päivillä ja Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.