Helén Marton

Nuorempi konsultti

helen.marton@demoshelsinki.fi

Helén Marton opiskelee Aalto-yliopistossa Creative Sustainability -maisteriohjelmassa. Hänen gradunsa keskittyy siihen, mitkä ovat Suomen hallituksen tämän hetkiset suunnittelukyvykkyydet (design capabilities) ja nykyiset käyttötarkoitukset suunnittelutaustaisten virkahenkilöiden näkökulmasta.

Helénin kiinnostuksenkohteita ovat:

– systeemisen suunnittelun lähestymistavat kestävän kehityksen haasteisiin
– yhteiskehittämisen menetelmien käyttö kansalaisten päätöksenteon tehostamiseksi
– monimutkaisen tiedon visualisointi

Helén työskentelee Demos Helsingin New Horizons -tiimissä. Ennen Demosta hän työskenteli Aalto-yliopiston Energy Platformilla visualisoimassa ja viestimässä vaikeasti ymmärrettäviä energiaan liittyviä tutkimuksia.