Carolina Buendia

carolina.buendia@demoshelsinki.fi

+358 457 874 39 62

Carolina opiskelee rauhan- ja konfliktintutkimusta Åbo Akademilla. Hän on erikoistunut muun muassa kvalitatiiviseen tutkimukseen, rauhanvälitykseen, sukupuoleen liittyvään kehitykseen ja pakolaisuteen sekä maankäytön ja konfliktien väliseen suhteeseen. Maisterintutkielmassaan hän analysoi naispuolisten seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden toimijuuden käsityksiä kansalaisjärjestöissä Norjassa. Demos Helsingillä hän työskentelee hallinon innovaatioiden ja radikaalin strategian parissa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat esimerkiksi:

  • Kestävä kehitys, erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja tappamisen vastaisiin yhteiskuntiin liittyen.
  • Konfliktinratkaisun ja rauhanvälityksen haasteet ja mahdollisuudet digitalisaation aikakaudella.
  • Yhteisöt ja osallistuminen yhteiskunnalliseen muutokseen.

Ennen Demosta Carolina oli harjoittelijana Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön yksikössä. Hänen työtehtäviinsä kuului esimerkiksi Kolumbian rauhansopimuksen maaseudun uudistusta koskevan osion täytäntöönpanon analysointi. Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa internetartikkeleita aiheista kuten nuorten osallistuminen, naisten oikeudet ja politiikka. Lisäksi hän toimii vapaaehtoisena Suomen ESN National Events Committeessa.