VIPU – Kestävän kaupungin vipuvarret

Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen  ja naapurustojen tulee tukea kestäviä elämäntapoja. Tämä edellyttää toimivia käytäntöjä, jotka kannustavat kestävän kehityksen tekoihin ja kumppanuuksiin. Käynnistämme pian kyselyn,  jonka kautta voit  “ilmiantaa” jonkun hyvänä pitämäsi kestävän kehityksen käytännön.

Kestävissä kaupungeissa asukkaiden elämänlaatu ja kaupunkien vauraus eivät toteudu minkään väestöryhmän tai planeettamme kantokyvyn kustannuksella. Niin kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne kuin yksittäiset kaupunkitilat ja naapurustot tukevat kestäviä elämäntapoja. Näiden ehtojen täyttyminen edellyttää lukuisia toimivia käytäntöjä, jotka kannustavat niin yksittäisiä kuntia kuin kansalaisia kestävän kehityksen tekoihin ja kumppanuuksiin.

Ympäristöministeriön koordinoima viisivuotinen Kestävä kaupunki -ohjelma pyrkii jouduttamaan hyvien käytäntöjen tunnistamista ja skaalaamista kuntien vuoropuhelun ja yhteiskehittämisen kautta. Skaalaamisen tueksi on käynnistynyt Demos Helsingin, FCG Oy:n ja Tyrsky-Konsultoinnin hanke, josta puhumme nimellä Kestävän kaupungin vipuvarret (VIPU). Hanke ammentaa sekä ohjelmatyöstä nousseista hyvistä käytännöistä että rikastaa niitä tuomalla mallia muualta. Tartumme etenkin lupaaviin poikkihallinnollisiin ja monitoimijaisiin käytäntöihin ja pyrimme tekemään niitä skaalattaviksi. 

Vipuvarret tehdään yhdessä. Tavoittelemme hyvää keskinäisen sparrauksen ilmapiiriä, jossa yhteistyöhön osallistuvat kunnat voivat haastaa itseään ja toisiaan sekä arvioida omaa toimintaansa kriittisestikin. Avaimet onnistuneeseen skaalaukseen löytyvät osallistujista itsestään, mutta huolella suunniteltu fasilitointi tukee keskinäistä oppimista yhteisistä mielenkiinnon aiheista käsin.

Yhteistyön tuloksena syntyy:

  1. Kestävän ja monialaisen kaupunkikehittämisen hyvien käytäntöjen tunnusmerkistö ja kokoelma tunnusmerkistön täyttäviä ratkaisuja 
  2. Hyvien käytäntöjen skaalaamisen toimintamalli ja kuntien kanssa yhteistyössä toteutettavia sparraustilaisuuksia  
  3. Kuntien välisiä keskinäisen kannustuksen ja toiminnan uudistamisen liittoutumia
  4. Kiinnostavia tarinoita määrätietoisesta kehitystyöstä, jonka hedelmiä kelpaa esitellä paitsi Suomessa myös kansainvälisillä estradeilla 


Reilun vuoden mittainen VIPU-hanke käynnistyi marraskuussa 2020. Hankkeesta antaa lisätietoja Demos Helsingin vanhempi asiantuntija Kaisa Schmidt-Thomé (puh. 040-0708178), joka koordinoi VIPU-konsortiota.

Käynnistämme pian skaalamishankkeen kevyen aloituskyselyn, jolla pyritään saamaan otetta kuntakenttää juuri nyt askarruttavista kysymyksistä ja kestävyyshaasteista. Meille voit myös “ilmiantaa” jonkun hyvänä pitämäsi kestävän kehityksen käytännön. Se voi olla yhtä hyvin peräisin oman organisaation arjesta kuin kaukaa sen ulkopuolelta. 

Voit lähettää vinkkisi täyttämällä tämän kyselyn. Jos haluat tarkistaa aiemmat “ilmiannot”, voit kurkata niitä täältä, jonne päivitämme – pienellä viiveellä – jo ilmoitettuja käytäntöjä (vain käytäntöön liittyvien perustietojen osalta; muut tiedot jäävät vain projektin käyttöön). Kaikkia tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti.