Specian tulevaisuustyö ja strategia

Mitkä yhteiskunnalliset muutosilmiöt vaikuttavat työntekijöiden tulevaisuuteen? Minkälainen ammattiliiton pitää olla 2030? Entä mitä ammattiliittojen pitää tehdä nyt, jotta työn tulevaisuus on kestävällä pohjalla?

Projektissa Demos Helsinki ja Specia tekivät tulevaisuustyön, joka toimi pohjana uuden strategian luomiselle.

Projektin aikana tuotettiin kattava ymmärrys yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta ammattiliittojen tulevaisuuteen, jonka perustalta Demos Helsinki auttoi Speciaa määrittelemään halutun suunnaan ja toimenpiteet kohti tulevaisuudenkestävää toimintaa.