Digitaalinen hyvinvointi perheissä – Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi

Digitalisaatio ulottuu lähes kaikille elämän alueille ja kuuluu lähes kaikkien perheiden arkeen. Tässä murroksessa täytyy kiinnittää huomioita suomalaisten perheiden digitaaliseen hyvinvointiin.

Erilaisilla ruuduilla vietetty aika vaikuttaa hyvinvointiin ja arkeen monin tavoin. Keväällä 2019 alkaneessa Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeessa rakennetaan teemasta tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa sekä kehitetään valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi perhesuhteissa eri elämänvaiheissa.

Digitaalisen hyvinvointiin vaikuttavat niin yksilöiden toimintatavat ja ihmissuhteet kuin työelämä, koulumaailma, sosiaali- ja terveyspalvelut ja järjestöt. Hanke myös kartoittaa toimijat ja toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin rakentamiseksi ja tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta laaditaan tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnin mallimaa. Demos Helsinki vastaa hankkeen tiekarttaosuudesta ja fasilitioi hankkeeseen kuuluvia työpajoja.

Hanketta johtaa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos ja Demos Helsingin lisäksi mukana on Mediakasvatusseura ry. Kesäkuussa 2020 loppuva hanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa (TEAS).

Mirja Hämäläinen

Leena Alanko