Niina Meriläinen

Vanhempi tutkija

niina.merilainen@demoshelsinki.fi

+358 40 8440603

Niina Meriläinen (FT.) on valtasuhde- ja ihmisoikeustutkija, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää Demos Helsingin tutkimustyötä monitieteiseltä pohjalta. Lisäksi hän tuo tutkimusnäkökulmia Demos Helsingin konsultointitoimintaan.

Niinan ydinosaamista on kriittinen, monitieteinen, teoreettinen ja empiirinen humanistis-yhteiskuntatieteellinen ihmisoikeus- ja valtasuhdetutkimus eri lähtökohdista tulevien toimijoiden kanssa.

Niina erikoistuu tutkimuksessaan narratiiviseen kanssatutkijuuteen. Viime vuosina Niina on työskennellyt useiden eri tieteenalojen tutkijoiden ja kanssatutkijoiden kanssa, kuten ammattiin opiskelevien nuorten kanssa. 

Tutkimukset ovat käsitelleet mm.:

  • ihmiskaupan narratiiveja
  • ammattiin opiskelevien osallisuutta
  • teknologisten sovellusten käyttäjälähtöistä suunnittelua
  • valtasuhteita poliittisessa päätöksenteossa. 

Niina väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014. Hänen monitieteinen artikkeliväitöskirjansa käsitteli valtasuhteita ihmisoikeuskeskusteluissa ja päätöksenteossa, ja miten valikoivaa kehystämistä käytetään vallankäytön välineenä päätöksenteossa.

Hän on työskennellyt useissa tutkimus- ja selvityshankkeissa sekä toiminut opettajana ja tutkijana korkeakouluissa Suomessa ja Saksassa.

Vapaa-ajallaan Niina harrastaa liikuntaa, retkeilee luonnossa ja tekee kokeellista musikaalista runoutta taiteilijanimellä Hiljanharma.