Maria Malho

Konsultti

maria.malho@demoshelsinki.fi

+358 40 733 9711

Maria Malho (VTM) työskentelee kaupunkien ja kaupungistumisen tutkimuksen parissa Urban Transformations -tiimissä. Maria on erikoistunut tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin kuten ennakointiin ja tulevaisuusskenaarioihin.

Marian ydinosaamista ovat:

– Globaalien valtarakenteiden muutosten tutkimus

– Kaupungit poliittisina toimijoina

– Turvallisuuden tulevaisuus ja uudet turvallisuustoimijat

Maria on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana tutkimus- ja konsulttiprojekteissa, joiden teemoina on ollut muun muassa ihmislähtöiset pohjoismaiset kaupungit, hyvinvointivaltion tulevaisuus, kansallinen ennakointijärjestelmä ja avaruuden hyödyntämisen mahdollisuudet.

Maria on myös luennoitsijana Aalto-yliopiston ja Helsingin seudun kesäyliopiston tulevaisuudentutkimuksen kursseilla. Hän on aiemmin työskennellyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikan parissa, globaalin toimitusketjun hallinnassa ja pankkialalla.

Vapaa-ajallaan Maria toimii kirjoittajana kansainvälisen politiikan ilmiöitä sekä suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä sitoutumattomassa verkkolehdessä The Ulkopolitistissa.