Ilmastonmuutos after work – enää emme voi odottaa

Ilmastonmuutos on yksi aikamme vaikeimpia viheliäisiä ongelmia, jonka torjumiseen taloutemme perinteiset korjauskeinot eivät riitä. Demos Helsinki on perustamisestaan saakka halunnut olla mukana löytämässä ratkaisuja, jotka ehkäisevät ilmastonmuutosta ja auttavat sopeutumaan siihen. Kymmenen vuoden aikana olemme tulleet jo paljon eteenpäin. Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena haasteena on ollut isosti esillä, se on pesiytynyt syvemmälle yritystoimintaan ja siitä puhutaan moninaisemmin kaikilla yhteiskunnan tasoilla ylintä valtiojohtoa myöten.

Demoksella 29.1. järjestetyssä Ilmastonmuutos after work -tapahtumassa käytiin läpi tätä työtä ja pohdittiin tietä eteenpäin. Demoksen perustajan Aleksi Neuvosen lisäksi puhumassa oli Minea Koskinen, yksi huippusuositun Hyvän sään aikana -tietokirjan kirjoittajista sekä SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen. Ilmastonmuutoksen tarina on jo nyt aivan toinen kuin kymmenen vuotta sitten ja luo uskoa siihen, että olemme todella siirtymässä uuteen maailmaan, jossa kestävän kehityksen vaatimukset ovat kaiken toiminnan lähtökohtana.

Aleksi Neuvonen nosti esityksessään esille esimerkiksi aurinkoenergian hinnan putoamisen  ja Teslan Powerwallin. Tämän kaltaiset uutiset kertovat sekä tarpeellisen teknologian kehityksestä että henkisestä muutoksesta: aikamme suurimmat bisnesmiehet näkevät ilmastonmuutoksen ehkäisyn valtavana liiketoimintamahdollisuutena.  Nämä askeleet näkyvät konkreettisina myös Demoksen työssä. Mechelininkatu 3D:n toimisto itsessään on esimerkki positiivisesta kehityksestä: saman katon alla toimii useita yrityksiä, jotka tekevät ilmastonmuutoksen torjunnalla vakavaa bisnestä mainstream-markkinoille. Tilanne ilmastonmuutoksen hillinnän suhteen on siis aivan toinen kuin 10 vuotta sitten.

Paljon on jo tehty

Ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävyys saavat yhä enemmän huomiota myös perinteisten toimijoiden parissa. Lea Rankinen toi esityksessään esille, mitä SOK on tehnyt vastatakseen ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen. Yritys on esimerkiksi tekemässä 2030 ulottuvat päästötavoitteet hiilibudjetin muodossa, Omat ostot -palvelua, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään kulutustaan ja sen ekologisuutta paremmin sekä Ruokamanifestia, joka opastaa meitä kohti kestävämpää ruokakulttuuria. Jo aiemmin SOK on vähentänyt energiankulutustaan ja lisännyt huomattavasti uusiutuvan kotimaisen energian osuutta energiankulutuksestaan, vähentänyt ruokahävikkiä lähes 10% ja lisännyt kasvisten myyntiä useilla kymmenillä miljoonilla kiloilla. SOK:n ja muiden suurten yritysten toimilla on huomattavan suuri vaikuttavuus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Esimerkiksi SOK on Suomen suurin yksityinen työllistäjä, jolla on yli kaksi miljoonaa asiakasomistajaa ja 20 000 kumppanin verkosto.

“Jos saisimme vaikka 10% meidän 2,3 miljoonasta asiakasomistajasta muuttamaan elintapojaan, sillä saataisiin aikaan paljon isompi vaikutus kuin mihin pääsemme oman tekemisen hiomisella” – Lea Rankinen, SOK

Aleksi Neuvosen mukaan viimeisen 10 vuoden muutosvirrat ilmastonmuutoksen ympärillä tiivistyvät kolmeen teesiin. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen hillintä on vuonna 2018 monelle vakavaa bisnestä ja monenlaisista koulutustaustoista tulevat ihmiset työskentelevät sen parissa. Samalla kenttä laajenee ja yhä enemmän ihmisiä yhä useammalta alalta on mukana kehittämässä ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. Toiseksi, ihmiset ymmärtävät perusasiat aiempaa paremmin. Ihmiset ovat pitäneet ilmastonmuutosta ja ympäristöhaasteita suurena ongelmana jo 1990-luvulta lähtien ja asenneilmapiiritutkimukset osoittavat, että ihmiset vauraissa maissa tietävät, mikä vaikuttaa ilmastoon negatiivisesti omassa elämässä ja ovat valmiita tekemään itse tekoja ympäristön puolesta. Lisäksi uudet sukupolvet ovat entistä tiedostavampia ja omaksuneet tietoa riskeistä ja vaikutusmahdollisuuksista jo koulussa. Kolmanneksi, vähähiiliset elämäntavat tulevat koko ajan helpommiksi. Uudenlaiset liikkumisen ratkaisut, laajentunut kasvipohjaisen ruuan saatavuus ja pienimuotoiset kestävän energiatuotannon ratkaisut alkavat olla jo valtavirtaa. Uudet ratkaisut leviävät kun niitä on helppo omaksua.

Polku uuteen maailmaan

Aikaansaaduista muutoksista huolimatta ilmastonmuutoksen olemus viheliäisenä ongelmana tekee sen kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta ja torjumisesta vaikeaa. Haastavaa on myös ilmastonmuutoksen kuvailu sen vakavuuden ymmärrettävästi esiin tuovilla termeillä. Kuvailuun käytettävät luvut kuten kokonaispäästöt, maailman keskilämpötilan kahden asteen nousu tai ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ovat liian pieniä, suuria tai merkityksettömiä ihmisen mielen hahmotettavaksi eivätkä aukea suurelle yleisölle. Yksi seuraus tästä on Minean esiin nostama, asennetutkimuksissa näkyvä ristiriita nykyisyyden ja toivotun tulevaisuuden välillä. Esimerkiksi nuorisobarometrin vastaajat ovat tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä mutta eivät näe, millä tavoin positiivisiin muutoksiin päästään. Eteenpäin pääsemiseksi tarvitsemme vaihtoehtoisia narratiiveja onnistuneelle ilmastonmuutoksen selättämiselle sekä ymmärrystä negatiivisista skenaarioista, jotta ymmärrämme vaihtoehdot ja osaamme valita parhaan suunnan.

”Ilmastonmuutoksen ongelma on, että se on “kaikkimuutos” ja hyperobjekti, joka on, tulee, muuttaa ja vaikuttaa taustalla kaikkeen, mutta ei todella ole missään” – Minea Koskinen

Enää meillä ei ole varaa odottaa. Ilmastonmuutos etenee hälyttävää tahtia ja uhat, joista 5-10 vuotta sitten varoiteltiin alkavat jo olla todellisuutta. Voimme vain jatkaa eteenpäin täydellä voimalla, matkan varren sudenkuopat tunnistaen. Minean kuvailun mukaan “olemme polulla, joka johtaa “vanhasta maailmasta” “uuteen maailmaan”, jossa kestävyys ja ympäristön huomioiminen on hyve ja toiminnan lähtökohta”. Reitti maailmojen välillä on kuitenkin mutkikas, mikä pitää muistaa erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnan suuruisessa hankkeessa. Vaikka ihmisluonnon kannalta olisi houkuttelevaa piirtää suoraviivainen reitti tuhoon tai kukoistukseen ei kumpikaan ole todennäköinen. Sen sijaan edessä on epäselvä ja ristiriitaisia signaaleja antava matka kohti kestävämpää elämäntapaa ja maailmaa. Kymmenen vuoden aikana olemme kuitenkin tulleet jo pitkälle. Monet ratkaisut kestävämpää elämään ovat jo olemassa. Nyt niitä pitää saada levitettyä.

 

Hyvän sään aikana -kirja kustantamon sivulla