FIVR-virtuaalitodellisuushubit

Virtuaalitodellisuuden ja niin sanotun muunnellun todellisuuden sovellukset yleistyvät arjessa. Tämä muutos tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä pienille osaaville alan kehittäjille että suuremmille yrityksille, joiden alalla voidaan hyötyä teknologian kehityksestä. Finnish Virtual Reality Associationin ja Demos Helsingin yhteishankkeessa yritykset pääsevät kokeilemaan käytännössä millaisia ongelmia vr-teknologialla voidaan ratkoa.

Kaksivuotisen hankkeen aikana toteutetaan yhteensä 12 kuukauden mittaista virtuaalitodellisuushubia, jossa jokaisessa startup kehittää kumppanille prototyypin heitä kiinnostavasta vr- tai ar-tuotteesta. Demos Helsinki ja FIVR huolehtivat että startupit ja yritykset löytävät toisensa ja molemmat oppivat prosessin aikana. Hanke on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.