Lähiörenessanssi yhdessä asukkaiden kanssa

Alueellisen hyvinvoinnin edistämisessä aktiivisilla asukkailla ja asukaslähtöisillä ideoilla voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia. Vai mitä ajattelet seuraavista esimerkeistä?

 

Kaupunkilaisten ideoimat minipilotit, Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki kehitti vuonna 2012 Minipilotti-toimintamallin, jonka turvin asukkaiden parhaita ideoita hyvinvoinnin edistämiseksi voitiin pilotoida 500€ kokeilurahalla. Kaksivuotisen hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 120 asukaslähtöistä minipilottia eri puolilla kaupunkia. Yksi onnistuneimmista piloteista oli Elämänkaarikahvila, jossa vanhukset ja nuoret opettivat toisilleen vastavuoroisesti erilaisia taitoja – leipomista ja käsitöitä tai verkkopankkien käyttöä. Elämänkaarikahvila tuo edelleen yhteen senioreita ja nuoria koululaisia viikoittain Hämeenlinnassa.

 

Peltosaari Parlamentti, Riihimäki

Riihimäen Peltosaaren alueen kehitys johti toiseen suuntaan kuin alueen rakennustöiden alkaessa vuonna 1973 toivottiin. Juna-aseman lähellä sijaitsevan alueen työttömyysprosentti oli vuonna 2009 lähes 30% ja sen asukkaita pientuloisia oli noin 70%.

Monipuolisesti kestävämpää asuinaluetta kehittäneen Peltosaari-projektin yhteydessä 2013-14  perustettiin useista työryhmistä muodostunut Peltosaari Parlamentti. Asukastyöryhmä keskittyi asuinalueen turvallisuuden ja viihtyisyyden edistämiseen. Aktiivisten asukkaiden voimin parannettiin kierrätyspisteiden viihtyisyyttä ja siistittiin alueen yleisilmettä raivaamalla autonromuja, sekä välitettiin ystäväpalvelua yksinäisille vanhuksille. Lisäksi asukkaita varten perustettiin asumisklinikka, joka otti vastaan moniongelmaisia ja ohjasi eteenpäin kunnan palveluverkostossa.

 

The Park Fiction, Hampuri

The Park Fiction, Hampuri kuva: hamburg.de

Hampurin sataman tuntumassa upeissa maisemissa sijaitsevan The Park Fictionin paikalla piti alun perin olla yksityisomisteisia asuntoja tai toimitilaa. Hampurin kaupunki suunnitteli maa-alueen myymistä 1990-luvulla sijoittajille, mutta paikallisten asukkaiden alueelle laatiman vaihtoehtoisen suunnitelma seurauksena alue on nykyisin kaikille avointa julkista kaupunkitilaa, ja sen suunnittelusta ovat vastanneet asukkaat itse.

Vaihtoehtoisen suunnitelman laatiminen keräsi yhteen asukkaita, paikallisia pienyrittäjiä, akateemisia asiantuntijoita ja aktivisteja. Kaupungin tonttipolitikkaa kritisoivan äänekkään vastarintaliikkeen sijaan paikalliset asukkaat yhdistivät voimansa ja pyrkivät edistämään kollektiivista kyvykkyyttä ja paikallista osaamista. Urbaanin puiston avajaisia juhlittiin vuonna 2005.

 

Residents Green Charter, North West Bicester, UK

North West Bicesterin alue on suunniteltu luonnon kantokyvyn rajat huomioivan One Planet Living -viitekehyksen avulla. Osana toimintamallia alueelle perustettiin Residents Green Charter tukemaan paikallishallinnon tavoitteiden kommunikointia asukkaille ja asukkaiden aktiivista osallistumista edistämään yhden maapallon mukaista elämää. Residents Green Chapter tarjoaa käytännönläheistä opastusta kestäviin elämäntapoihin ja ekologiseen asumiseen, kuten kaupunkiviljelyä, jätelajittelun perusteita ja paikallisten yritysten ja palveluiden käyttöä.

Asukasyhteisö järjestää myös erilaisia tapahtumia ja toimii kanavana esimerkiksi asukaskyselyissä. Asukkaat voivat liittyä verkostoon nettilomakkeen kautta ja sitoutua halutessaan alueen yhteisiin arvoihin, kuten jätteen minimointiin, omaan ruoantuotantoon, paikallisten pienyrittäjien ja palveluiden tukemiseen sekä yhteisöllisiin aktiviteetteihin osallistumiseen.

 

Yllä kuvatut tarinat ovat hienoja esimerkkejä vuoropuhelun edistämisestä asukkaiden, yrittäjien, järjestöjen ja kunnan välillä. Paikalliset ihmiset ovat oman asuinalueensa parhaita asiantuntijoita ja siksi heidän vaikuttamismahdollisuudet alueen kehittämisessä tulee varmistaa.

Järvenpään kaupungin ja Demos Helsingin Hyvä elämä Jampassa -projektissa kehitetään asukkaiden kanssa Järvenpäässä sijaitsevaa Jampan aluetta tukemaan asukkaidensa hyvinvointia.