Tulevaisuustyö: Specia

Mitkä yhteiskunnalliset muutosilmiöt vaikuttavat työntekijöiden tulevaisuuteen? Minkälainen ammattiliiton pitää olla 2030? Entä mitä ammattiliittojen pitää tehdä nyt, jotta työn tulevaisuus on kestävällä pohjalla? Projektissa Demos Helsinki ja Specia tekevät tulevaisuustyön, joka valmistaa Speciaa ja sen jäsenistöä tulevaisuuden haasteisiin. Työpajatyöskentelyssä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia sekä työn roolia erilaisissa skenaarioissa. Projektin aikana tuotetaan kattava ymmärrys yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta ammattiliittojen tulevaisuuteen ja hahmotellaan toimenpiteitä, joihin pitää jo nyt ryhtyä.

Lisätietoja projektista:
Christopher Rowley, tutkija
christopher.rowley@demoshelsinki.fi
0500860666