TAIKA! – Taidetta kansalle – OKM:n strateginen kokeilu

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaa taidetta arkiympäristöönsä. Julkinen taide on tasa-arvoinen taiteen muoto, sillä esimerkiksi puistoon sijoitetusta taideteoksesta saavat nauttivat kaikki asukkaat ilmaiseksi. Jopa 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä, ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. (TNS Gallup 2014 & 2016)

Rakentamisessa on jo pitkään käytetty prosenttiperiaatetta taiteen lisäämiseksi asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Nyt hallitus haluaa laajentaa prosenttiperiaatteen sosiaali-, ja terveysalalle osaksi palveluita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Myös tutkimuksissa on havaittu, että taiteen läsnäolo voi vähentää stressiä ja ahdistusta esimerkiksi laitosympäristössä ja sairaalassa. Tavoitteena on, että uudessa sotessa taidetta on tarjolla enemmän ja se on aidosti saavutettavaa useammalle ihmiselle.

Demos Helsingin TAIKA! eli Taidetta kansalle -hanke selvittää, miten taidetta voisi ankkuroida soteen kestävällä tavalla. Lähes 90% rakennuttajista uskoo, että panostukset taiteeseen nostavat asuinalueen ja kiinteistöjen arvoa. TAIKA-hankkeessa tutkimme, miten myös sosiaali-, ja terveysala voi kokea taiteen hyödyt ja nähdä, että se edistää terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on luoda toiminta-, ja rahoitusmalli, jota sekä taiteilijat, sote-alan työntekijät että asiakkaat pitävät arvokkaana. Siksi selvitämme taiteen ja kulttuurin hyvinvointihyötyjä kokeilujen avulla.

Demos Helsingin kokeiluosasto fasilitoi TAIKA:ssa strategisen kokeilun. Kokeilu suunnitellaan yhdessä sosiaali- ja terveystoimijoiden, taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeeseen sovelletaan valtioneuvoston kanslian suosittelemaa strategisten kokeilujen mallia, jonka Demos Helsinki valmisteli keväällä 2015. Hanke valmistuu vuoden 2018 lopussa.

Mikko Annala, kokeiluasiantuntija, mikko.annala (at) demoshelsinki.fi +358 40 778 60 62

Leena Alanko, tutkija, leena.alanko (at) demoshelsinki.fi +358 50 537 33 93

TNS Gallup, 2014

TNS Gallup, 2016