Demokratia ja kyvykkyydet

Demos Helsinki tutkii uudenlaisten yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. Vertaisyhteisöt, porukat, järjestöt, yhteiskunnalliset yritykset ja monet muut rakentavat uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaista yhteiskuntaa.

Suomen ja muiden länsimaiden vuosisadan ajan jatkunut hyvinvointivaltioprojekti on ollut menestystarina. Ihmisten kyvyt edistää omaa ja kollektiivista hyvinvointia ovat nyt paremmat kuin koskaan aiemmin historiassa. Kuitenkin käsitys hyvinvoinnista on muutoksessa. Toimeentulo, terveys ja toimintakyky ovat edelleen tärkeitä. Sen rinnalla kokemukset oman elämän arvokkuudesta, oman yksilöllisyyden ilmaisemisen tavoista ja eri ryhmiin kuulumisesta ovat yhä tärkeämpiä hyvinvoinnin tekijöitä.

Nämä asiat syntyvät hyvin eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Palveluntuotannon uusia voimavaroja ovat käyttäjälähtöisyys, vertaistekeminen, lähidemokratia ja tiedon avoimuus.

Me Demos Helsingissä rakennamme yhdessä tekemisen instituutioita, paikkoja, joissa ihmiset kokevat edistävänsä yhteisin voimavaroin yhteistä etua. Tätä teemaa käsitteli jo Demoksen ensimmäinen julkaisu, Yksilön ääni – Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla. Siinä tutkittiin käyttäjäkeskeisen ajattelun ja vertaistekemisen leviämistä yhteiskunnan eri alueilla. Onnellisuuspoliittinen Manifesti kuvaa sitä, miten yhteiskunnan erilaiset kehityssuunnat vaikuttavat yksilöiden kokemaan hyvinvointiin. Parempi Diili -julkaisu näyttää, miten yhteiskunnallinen yrittäjyys tukee ihmisten hyvinvointia.

Vaikuttamisen paikkoja löytyy niin työpaikoilta, naapurustoista, harrastustoiminnasta, julkisista tiloista kuin kouluista ja vanhainkodeistakin.  Olemme työskennelleet kymmenien järjestöjen, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden kanssa ja auttaneet näitä löytämään tapoja hyödyntää vertaistekemisen tarjoamia uusia voimavaroja. Nuoren Suomen kanssa tehtiin Lasten ja nuorten liikkumisen manifesti. Työhön osallistui satoja liikunta-alan toimijoita, mutta myös yllättäviä liikkumisen portinvartijoita kauppakeskusten johtajista lelunvalmistajiin.

Demokratiaa ja julkisia palveluita koskevat hankkeet ja blogaukset löytyvät alta.


Blogikirjoituksia aiheesta

Kumppanit