Demokratia ja kyvykkyydet

Demos Helsinki tutkii uudenlaisten yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. Vertaisyhteisöt, porukat, järjestöt, yhteiskunnalliset yritykset ja monet muut rakentavat uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaista yhteiskuntaa. Suomen ja muiden länsimaiden vuosisadan ajan jatkunut hyvinvointivaltioprojekti on ollut menestystarina. Ihmisten kyvyt edistää omaa ja kollektiivista hyvinvointia ovat nyt paremmat kuin koskaan aiemmin historiassa. Kuitenkin käsitys hyvinvoinnista on muutoksessa. Toimeentulo, terveys ja toimintakyky ovat edelleen tärkeitä. Sen rinnalla kokemukset oman elämän arvokkuudesta, oman yksilöllisyyden ilmaisemisen tavoista ja eri ryhmiin kuulumisesta ovat yhä tärkeämpiä hyvinvoinnin tekijöitä. Nämä asiat syntyvät hyvin eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Palveluntuotannon uusia voimavaroja ovat käyttäjälähtöisyys, vertaistekeminen, lähidemokratia […]

Lue lisää

Resurssiviisas talous

Demos Helsinki uskoo, että luonnonvarojen niukkeneminen on mahdollista kääntää ihmisten hyvinvointia lisääväksi kannattavaksi liiketoiminnaksi ja muuksi tekemiseksi. Autamme yrityksiä ja muita instituutioita ymmärtämään elämäntapojen muutosta ja kehittämään välineitä käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseen. Maapallon väkiluku kasvaa ja kehittyvissä maissa elintaso nousee nopeasti. Energian, ruoan ja muiden luonnonvarojen kysyntä kasvaa samalla kun niiden tarjonta niukkenee. Asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan liittyvistä ratkaisuista tulee aiempaa kalliimpia myös Suomessa. Paras tapa varautua nähin muutoksiin on kehittää elämäntapavalinnoista kestävämpiä ja resurssiviisaampia. Demos Helsinki kehittää yhdessä kuntien, valtion ja yritysten kanssa tuotteita, palveluita ja elinympäristöjä, jotka tekevät kestävistä elämäntavoista helppoja […]

Lue lisää