Neljä näkökulmaa kaupunkien elävöittämiseen

Mike Lydon: ”Yleiskaava on staattinen ja vanhentunut siitä hetkestä alkaen, kun se on hyväksytty. Paikoille ominaisen hengen luominen antaa sille elämän.’’ Suurimmassa osassa pohjoista pallonpuoliskoa kaupunkeja suunnitellaan hitaan ja jäykän kaavoitusprosessin kautta. Prosessi luo raamit kaupungin kehittämiselle pidemmällä aikajänteellä, mutta se tekee nopeat muutokset ja kaupungin jatkuvan kehittämisen asukkaiden palautteen ja ideoiden pohjalta vaikeaksi. Kaupungit suunnitellaan valmiiksi arkkitehdin piirustuspöydällä, vaikka todellisuudessa mikään kaupungissa ei ole pysyvää. Kuitenkin asukkaina tai turisteina löydämme usein mielenkiintoisimmat kokemukset kaupunkien pienistä yksityiskohdista, monimuotoisuudesta ja eteen sattuvista yllätyksellisistä paikoista. Ajankuvaamme värittävät ainutlaatuisten kokemusten hakeminen ja ainutkertaisuuden […]

Lue lisää

Korkeakoulutus 2030: Nämä kansainväliset trendit vaikuttavat Suomen korkeakoulukenttään

Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Kansainväliset muutosajurit vaikuttavat siihen, mitä tämä uusi on ja miten sitä parhaiten opitaan. Tunnistimme viisi trendiä, joista Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen on otettava kauaskatseinen ote.   Isot pyörät pyörivät, ja rahoitus on kriisissä. Koulutusohjelmia yhdistetään, ja yt-neuvotteluja on käyty. Lahjakkaat suomalaistutkijat muuttavat ulkomaille. Fantastinen yliopistouudistus saattaakin olla fiasko. Suomen korkeakoulujen tila tuntuu murheelliselta. Ja kuitenkin: Suomen pitäisi nyt nostaa katseensa ylöspäin hupenevista budjeteista. Edessä siintävät vielä suuremmat haasteet, jotka viimeistään mullistavat yliopistokenttämme. Suomalaiset yliopistot toimivat […]

Lue lisää

Seuraava Erä etsii pohjoismaisen mallin tulevaisuutta

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on ollut valtava menestys. Se ei ole sattumaa, vaan yhteisten, reiluuteen ja yhteistyöhön nojaavien arvojen ja laajalti jaetun yhteisen edistyksellisen vision ansiota. Mutta millaista on edistys yhteiskunnassa, jossa työ muuttuu, kasvu taittuu ja politiikka pirstaloituu? Mihin olemme menossa seuraavaksi? Sitra ja Demos Helsinki tarjoavat tänä vuonna sekä eväitä että tilaisuuksia näiden kysymysten pohdintaan. Seuraava erä -julkaisu sisältää ensi vaiheessa yhteensä kymmenkunta puheenvuoroa, haastattelua ja kiteytystä työn ja toimeentulon tulevaisuudesta, aina perustulosta verotuksen tulevaisuuteen ja elefanttikäyrän tulkinnasta talouden sosiaalistumiseen. ”Työn, kasvun ja hyvinvoinnin yhteys murtuu tulevien vuosien ja vuosikymmenten […]

Lue lisää

Vuoden 2016 neljä (+1) teknologista merkkipaalua

Olin Ylen A-studiossa 21.12.2016 keskustelemassa Risto Linturin kanssa  siitä, ovatko vuoden 2016 teknologiset edistysaskeleet olleet poikkeuksellisen merkittäviä. Homman taustaksi listasin (Facebookissa joukkoistaen) vuoden merkittävimmät merkkipaalut tällä saralla. Yhteiskunnan kannalta vuoden 2016 merkittävimmät teknologiset merkkipaalut olivat: AlphaGo: Google kehittämä tekoäly voitti Go-pelin maailmanmestarin ja muutti käsitystä tietokoneesta: Go-pelejä ei voiteta pelkällä laskentateholla, sen on ajateltu edellyttävän selvästi intuitiivista pelaamista. Tämä tarkoittaa, että tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään entistä monipuolisemmin sellaisia asioita, joihin olemme kuvitelleet tarvittavan aina ihmistä ajattelemaan. PokemonGo: Muutamassa viikossa ympäri maailman levinnyt lisätyn todellisuuden ilmiö antoi ensimmäisen näytön siitä, mitä laajennettu todellisuus on ja […]

Lue lisää

Yksien pikkarien sääntö ja muutama muu oivallus SafariX-leiriltä

Demos Helsingin SafariX-leiri pystytettiin heinäkuussa kahdeksi vuorokaudeksi Evolle osaksi 17 000 ihmisen Roihu-partioleiriä. Nuorille suunnattu Safari-leiri järjestettiin tällä kertaa 24 tunnissa yhteistyössä Suomen partiolaisten kanssa. Vieläpä kaksi kertaa peräkkäin, kahdella eri ryhmällä! Tämä vuosi on ollut Safarille todellinen tulikaste. Aiemmin tuttu ja turvallinen viisipäiväinen leiri on järjestetty ensin kolmipäiväisenä hiihtolomalla, ja nyt vuorokauden pituudessa Roihu 2016 -leirillä. Fasilitaattorin ja järjestäjän näkökulmasta on ollut hienoa huomata, kuinka Safarin viisivaiheisella toimintamallilla saadaan aikaan kiinnostavia ideoita vaikeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Huolimatta siis siitä, onko Safari vuorokauden vai viikon pituinen. Roihulla Safarin kumppaneina olivat VTT, […]

Lue lisää

Sitra ja Demos Helsinki käynnistävät kestävän hyvinvoinnin visiotyön

Suomalainen yhteiskunta on hämmennyksen tilassa ja hämmennyksen keskeisenä kohteena on tulevaisuus. Hämmennykselle ei ole yksittäistä, ohimenevää syytä. Sen sijaan on perusteltua sanoa, että moni asia on yhteiskunnassa nyt suuremmassa muutoksessa kuin koskaan viimeisen sukupolven-kahden aikana: Digitalisaatio ja globalisaatio muuttavat elinkeinoja ja työtä. Yksilöllistyminen ja kulttuurin pirstaloituminen muokkaavat ihmisten suhdetta instituutioihin ja vertaisuuteen. Valtava ilmastonmuutoksen uhka pakottaa muuttamaan nopeassa tahdissa vallitsevia tapoja asua, liikkua, tuottaa energia ja kuluttaa.  Suurten ja monimuotoisten muutosten hallinnassa totutut päätöksenteon välineet toimivat jatkuvasti yhä heikommin. Ilmastonmuutosta on käytännössä mahdotonta pysäyttää pelkästään lakeja säätämällä. Työllisyyttä on lopulta […]

Lue lisää

Viisi asiaa, jotka mullistavat pian liiketoimintasi

Asioiden internet muuttaa yhteiskuntaa. Jos yritys haluaa selvitä muutoksista, sen on osattava uudistua. Ciscon mukaan vuonna 2008 internetiin kytkeytyi enemmän laitteita kuin maapallolla oli ihmisiä. Verkkoon kiinnittyneiden esineiden määrä jatkaa kasvuaan, eikä kyse ole vain älypuhelimista ja tietokoneista: sensoreiden avulla kaikki fyysiset esineet voidaan kytkeä verkkoon tulevaisuudessa. Asioiden internetiksi kutsuttu ilmiö muuttaa yhteiskuntaamme tavalla, jota voidaan verrata teolliseen vallankumoukseen. KIRJOITTAJA Johannes Mikkonen @JoneMikkonen Asioiden internet mahdollistaa sensoreiden, big datan, robotisaation ja hyperkytkeytyneiden järjestelmien avulla uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Kun esimerkiksi avaimista ja lukoista tulee fyysisten esineiden sijasta digitaalisia palveluita, lukkoja […]

Lue lisää

Kolme haastetta, jotka kaupungeilla on edessään

Energia kallistuu, korjausvelka kasvaa ja internet mullistaa tavan käydä kauppaa. Kaupungit ovat selviytyneet historian saatossa pommituksista ja vallankumouksista, mutta miten niille käy näiden tulevaisuuden haasteiden edessä? 1. Energian hinta uhkaa elintapojamme Suurin osa käyttämästämme energiasta kuluu asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Koska energia maksaa, hupenee niihin myös sievoinen summa rahaa. Pääkaupunkiseutulaisen arvioidaan käyttävän kaikkiin kolmeen jopa 1 800 euroa kuukaudessa, josta 900 euroa pelkästään asumiseen. Maapallon luonnonvarat ehtyvät, eikä energia ole enää niin halpaa tai helposti saatavilla kuin ennen. Kolmannessa maailmassa jylläävä väestönkasvu ja kaupungistumisen kiihtyminen vaikuttavat jo nyt kaikkien ihmisten kulutusmahdollisuuksiin. […]

Lue lisää

Näitä teemoja seuraamme Almedalsveckanilla

Pohjoismainen ajatushautomo Demos Helsinki osallistuu pohjoismaiden tärkeimpään yhteiskunnallisen keskustelun tapahtumaan Almedalsveckaniin, jossa liike-elämän ja politiikan vaikuttajat kehittävät visioita tulevaisuuden yhteiskunnasta. Gotlannin Visbyssä järjestettävä tapahtuma koostuu noin 3500 seminaarista, joihin osallistuu viikon aikana noin 35000 ihmistä. Demos Helsinki järjestää Almedalsveckanilla yhdessä ruotsalaisen ajatushautomon Foresin kanssa kaksi seminaaria maanantaina 29.6.2015 kello 17-18 ja 18-18:50. Tapahtumista ensimmäinen käsittelee liikenteen tulevaisuuksia ja jälkimmäinen digitalisaation vaikutusta tulevien vuosikymmenten yhteiskuntaan. Liikenteen tulevaisuuksia käsitellään Mobility as a Service -lähestymistavan kautta, jossa keskeisiä ilmiöitä ovat sähköpolkupyörät ja autonomisesti operoivat sähköautot. Digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia tarkasteleva ‘Internet of No Things’ […]

Lue lisää

Terveys 2050 -skenaarioissa terveydenhuolto jätetään taka-alalle

Terveyden edistämisen keinot ovat kovaa vauhtia laajentumassa. Terveys ymmärretään yhä enemmän toimintakykyisyytenä, ei vain sairauden poissaolona. Terveyttä edistämässä on perinteisten terveydenhuollon ammattilaisten ohella kasvava joukko terveysvalintoja edistäviä yrityksiä, teknologiakehittäjiä ja vertaisryhmiä. Tämä terveyskentän ja -kulttuurin moninaistuminen näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän. Tätä kehitystä kuvataan Demos Helsingin maanantaina 1.6. 2015 julkaistun Terveys 2050 -raportin tulevaisuusskenaarioissa. Terveys 2050 -raportin neljä skenaariota rakennettiin työpajasarjassa, johon osallistui yli sata  asiantuntijaa. Skenaarioprosessin tavoitteena oli ymmärtää terveyden muutosta ennen kaikkea ihmisten ja arjen kannalta. Uudet teknologiat, kuten terveystietojen mittaaminen ja erilaiset älyratkaisut ovat yksi osa muutosta. “Usein […]

Lue lisää

Mitä Borg ja Vartiainen kertoivat suomalaisille yrityksille?

Suomen kilpailukykyä pitää parantaa, sanoivat Anders Borg ja Juhana Vartiainen viime viikolla Strategia Suomelle -raportissaan. He ovat oikeassa. Suomalaiset tuotteet eivät ole viime aikoina käyneet kaupaksi kansainvälisillä markkinoilla. Borgin ja Vartiaisen lääke on kustannustason kurissa pitäminen jäädyttämällä palkankorotukset ja pienentämällä julkisen sektorin kuluja. Sillä voitaisiin pärjätä kustannuskilpailussa Suomen pahimmille kilpailijoille, Ruotsille ja Saksalle. Raportti julkaistiin eduskuntavaalien alla ja sen tekijöinä on kaksi makrotalouspolitiikan konkaria. Viesti on suunnattu julkiselle sektorille ja työmarkkinaosapuolille. Nyt on kiinnostavaa miettiä, mitä ohjeita Borg ja Vartiainen olisivat antaneet suomalaisille yrityksille, jos olisivat siihen heittäytyneet. Miettimistä ei tarvitse jatkaa kovin […]

Lue lisää

KUTSU: Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -briefing 14.1.

Tilaisuus on täynnä – voit jättää tietosi alla olevan lomakkeen kautta ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli paikkoja vapautuu.  Viime vuosien suomalainen terveyskeskustelu on pyörinyt pitkälti terveyspalvelujärjestelmän rakenteiden ympärillä. Samalla keskustelu terveyspolitiikan perimmäisistä tavoitteista on jäänyt vähemmälle. Terveyserojen kaventaminen vaatisi kuitenkin terveyttä edistävien tekijöiden huomioimista nykyistä monipuolisemmin yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla. Yksilöllistyminen, digitalisoituminen ja muut muutosilmiöt muuttavat myös terveysongelmien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Tervetuloa keskustelemaan näistä teemoista 14.1.2015, jolloin julkaistaan Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -briefing. Sen on kirjoittanut Demos Helsingin associate Juha Mikkonen. Uuden briefing-sarjan kautta Demos Helsinki avaa keskustelutilaa tulevaisuuden kannalta tärkeille yhteiskunnallisille teemoille. Tilaisuudessa kuulemme kommenttipuheenvuorot pitkän linjan terveyspolitiikan […]

Lue lisää

Mistä tulevaisuuden vallankumoukset syntyvät?

Olin keskiviikkona 10.9. keskustelemassa Yle TV2:n Docventures-ohjelmassa keskustelemassa aiheesta vallankumous. Keskusteluosuuden pohjaksi esitettiin Talal Derkin järkyttävä Return to Homs -dokumentti Syyrian sisällissodasta. Kanssani keskustelemassa oli Syyrian kriisiä paikan päällä seurannut kuvajournalisti Niklas Meltio. Minun roolinani oli taustoittaa vallankumousten syitä ja pohtia, millaiset tekijät synnyttävät vallankumouksia tulevaisuudessa. Tässä kolme pääpointtiani lähetyksessä käydyissä keskusteluista: Vallankumous edellyttää aina sekä kokemusta yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta että akuuttia toimeentulomahdollisuuksien vaikeutumista. Lisäksi tarvitaan ihmiset kaduille ajava, tilanteen sytyttävä tapahtuma. Tulevaisuuden vallankumouksia generoivat erityisesti energian ja ruoan niukkeneminen, ilmastonmuutoksesta seuraavat kuivuudet, teknologian vauhdittama eriarvoistuminen ja uudet radikaalit käsitykset yksilön vapauden rajoittamattomuudesta. Tulevaisuuden vallankumoukset […]

Lue lisää

Slush, Flow Festival ja Demos Helsinki tuovat Flow Talksin Suvilahteen 8.8.: Ilmoittaudu mukaan – paikkoja rajoitetusti

Flow Festival laajenee, kun Demos Helsinki kokoaa yhdessä Slushin ja Flow:n kanssa joukon uuden talouden tekijöitä perjantaina 8.8. Flow Talks -tapahtumaan Suvilahteen. Flow Talks -iltapäivässä puhutaan tekijöistä ja kaupungeista. Mukana on startuppeja, kiihdyttämöitä ja yhteisöjä jakamassa osaamistaan ja oppimassa, miten luonnonresurssien niukkeneminen muovaa elämää kaupungeissa ja kuinka tästä avautuviin mahdollisuuksiin tartutaan. Flow Talksiin mahtuu näkemyksellisiä puheenvuoroja SXSW Econ perustaja Scott Wilcoxilta, Airbnb:n Even Heggernesiltä, Amsterdamin ja New Yorkin startup-kiihdyttämö Rockstartin ja ACRE:n vetäjiltä, Cleanwebin perustajilta ja monilta muilta. Näissä yrityksissä ja yhteisöissä kytee ainutlaatuista ymmärrystä: teknologian taju, kyky rohkeisiin innovaatioihin ja ymmärrys siitä, miten ihmiset […]

Lue lisää

Laaja terveyskäsitys puhutti tulevaisuuden terveyden tekijöitä

Terveyttä ei edistetä vain terveyskeskuksissa, vaan myös kotona, harrastuksissa ja työpaikoilla. Tämän ajattelutavan levittämistä pidettiin keskeisenä, kun terveyden tulevaisuuden tekijät tapasivat toukokuussa Demos Helsingin toimistolla. Demos Helsinki tutkii terveyttä ja valinnanvapautta yhdessä THL:n, SOSTE:n, Kelan, Lähi-Tapiolan, Novartiksen ja Validia Asumisen kanssa. Kumppanien tapaamisessa terveyttä lähestyttiin eri näkökulmista samalla kun syötiin ja tutustuttiin. Visualisti Lilli Mäkelä tallensi iltapäivän keskustelut huikeaksi piirroskokonaisuudeksi. Terveyden tulevaisuuksia hahmotettiin tilaisuudessa ryhmissä. Auringon kuumentamassa toimistossa kävi innostunut puheensorina ja post it –laput täyttyivät nopeasti, kun suomalaisen terveyden kenttää ajateltiin vuoden 2050 perspektiivistä. Ryhmät kokosivat keskeisiä tulevaisuuden terveyden piirteitä ja toisaalta […]

Lue lisää

Mistä Antti Rinne puhuu ensi kevään eduskuntavaaleissa?

…ja mitä muuta ruotsalaisten puolueiden EU-kampanjoista voi oppia? Mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi vähän perässä. Merkittävä osa uusista asioista on tullut Suomeen aina Ruotsin kautta. Viimeistä esimerkkiä Ruotsin mallin seuraamisesta ei tarvitse kaukaa hakea: Ruotsissa hyvin pärjännyt ay-demari Stefan Löfven antoi  inspiraatiota Antti Rinteen menestyksekkääseen puheenjohtajakampanjaan. Vaalit ovat karnevaali, jossa mennään mieleenjäävät sloganit edellä. Eurovaalien asiakysymykset ja valta-asetelmat ovat vaikeita. Siksi sloganeille jää paljon tilaa. Vaikka vaalisloganien tavoitteena on muokata mielikuvaa ja jopa jättää asiakysymykset tahallisesti varjoonsa, kiteyttävät ne silti jotain olennaista puolueesta. Ne antavat kuvaa siitä, mihin suuntaa puolue haluaa […]

Lue lisää

Demos Helsinki tuo tulevaisuuden tutkimusta osaksi terveydenhuollon uudistamista

Kuntaliitto, ajatushautomo Demos Helsinki sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pitivät tiistaina 6.5.2014 kuntien ja järjestöjen työntekijöille suunnatun tulevaisuustyöpajan. Työpaja oli osa Kuntatalolla järjestettyä Kuntien tulevaisuusfoorumia ja tarkoitus oli esitellä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä välineinä terveydenhuollon kehittämiseen. Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen loi alustuksessaan katsauksen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin megatrendeihin. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, digitalisaatio ja ihmisen ja teknologian välisen yhteyden tiivistyminen muuttavat yhteiskuntaa ja ihmisten tarpeita monin eri tavoin tulevan vuosikymmenen aikana. Muutoksen suuntaa määrittäviä ajureita ovat mm. digitaalisten yhteisöjen ja uudenlaisten yhteistyömallien kehittyminen yritysten, julkisen sektorin ja […]

Lue lisää

Demos Helsingin lausunto Demokratiapoliittisesta selonteosta

Olin torstaina 8.5.2014 antamassa lausunnon eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Suomen ensimmäisestä demokratiapoliittisesta selonteosta. Lähtökohtaisesti on mukava huomata, että demokratian kehittämiseen laitetaan panoksia suomalaisessa yhteiskunnassa sen monilla eri tasoilla. Lausunto selonteosta löytyy kirjallisena tämän blogipostauksen lopusta. Vastuu demokratiapoliittisen selonteon valmistelusta on ollut oikeusministeriöllä. Selonteon tavoite on vahvistaa demokraattista järjestelmää ja tukea demokratian kehittämistä. Selonteon taustamateriaalina on iso joukko selvityksiä suomalaisen demokratian nykytilasta, jotka pyrkivät taustoittamaan demokraattisen järjestelmän eri ulottuvuuksia ja toisaalta kansalaisten osallistumisen eri tapoja tällä hetkellä. Selonteossa käsitellään suomalaista demokratiaa ja osallistumista eri näkökulmista. Mukana ovat niin edustuksellinen järjestelmä, suora demokratia, demokratiakasvatus […]

Lue lisää

Lähiyhteisöt rakentavat hyvinvointia

Demos Helsinki ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö julkaisevat tänään 9.12. lähiyhteisöjen tulevaisuuksista kertovan skenaarioraportin Lähemmäs – neljä polkua paikallisen hyvinvoinnin rakentumiseen. Monialaisen järjestö- ja asiantuntijajoukon kanssa työstetty julkaisu alleviivaa, että hyvä elämä ja hyvinvointi eivät ole yksilöprojekteja. Hyvinvoinnin perustekijöitä syntyy naapuruston, harrastuspiirien ja työelämän kaltaisissa lähiyhteisöissä. Skenaarioiden vahvuus on kyvyssä osoittaa yhteyksiä monien nyt keskustelussa olevien ajankohtaisten ilmiöiden välille. ”Esimerkiksi perustuloa tai vastikkeellisia sosiaalietuuksia käsitellään kuin ne olisivat yhteiskunnan muutoksista ja ihmisten elämäntilanteista irrallisia ilmiöitä. Skenaariotyö avaa näkymiä siihen, miten tämän kaltaiset uudistukset mahdollisesti liittyvät ihmisten elämäntilanteisiin ja millä eri logiikoilla hyvinvointi yhteiskunnassa voi […]

Lue lisää

Teknologia pelastaa meidät. Tai sitten ei.

Olin viime keskiviikkona Docventuresin vieraana. Keskustelumme aihe oli ihmiskunnan tulevaisuus. Keskustelusta on satanut palautetta ja kysymyksiä – erityisesti siitä, pelastaako teknologia ihmiskunnan. Katso video ja lue tästä, pelastummeko ja miten. Kun tulee puhetta energian riittävyydestä, ekokatastrofista tai resurssikriisistä, tiedämme mitä tehdä. Nyökyttelemme kohteliaan vaivaantuneesti. Niin, ilmastonmuutos on hirvittävä juttu, Filippiinien ja Norjan hirmumyrskyt eivät saa toistua. Lapsillamme pitää olla ruokaa, emmekä halua miljoonia ilmastopakolaisia rajallemme. Samalla pelkäämme, että bluffimme paljastuu. Pelkäämme, että joku kysyy, mitä pitäisi tehdä. Voimme tietenkin väistää kysymykseen. Voimme siirtää pallon yritysjohtajille tai poliitikoille. Tai väistämme käsiteviidakon suojaan. […]

Lue lisää