Vuoden 2016 neljä (+1) teknologista merkkipaalua

Olin Ylen A-studiossa 21.12.2016 keskustelemassa Risto Linturin kanssa  siitä, ovatko vuoden 2016 teknologiset edistysaskeleet olleet poikkeuksellisen merkittäviä. Homman taustaksi listasin (Facebookissa joukkoistaen) vuoden merkittävimmät merkkipaalut tällä saralla. Yhteiskunnan kannalta vuoden 2016 merkittävimmät teknologiset merkkipaalut olivat: AlphaGo: Google kehittämä tekoäly voitti Go-pelin maailmanmestarin ja muutti käsitystä tietokoneesta: Go-pelejä ei voiteta pelkällä laskentateholla, sen on ajateltu edellyttävän selvästi intuitiivista pelaamista. Tämä tarkoittaa, että tekoäly pystyy tulevaisuudessa tekemään entistä monipuolisemmin sellaisia asioita, joihin olemme kuvitelleet tarvittavan aina ihmistä ajattelemaan. PokemonGo: Muutamassa viikossa ympäri maailman levinnyt lisätyn todellisuuden ilmiö antoi ensimmäisen näytön siitä, mitä laajennettu todellisuus on ja […]

Lue lisää

Demos Helsinki Porin SuomiAreenassa 2015

Porin SuomiAreena kokoaa suomalaiset yhteiskunnallisen keskustelun karnevaaleille heinäkuussa. Demos Helsinki ja Demos Effect ovat paikalla. Viikon aikana osallistumme useisiin keskustelutilaisuuksiin. Tule mukaan! Pelastuuko ilmasto ilman bisnestä? Miten uusilla innovaatioilla ja bisnesideoilla voidaan hidastaa ja torjua ilmastonmuutosta sekä miten Suomen pitäisi hyödyntää vahvaa cleantech-osaamistaan maailmalla? Aika ja paikka: Keskiviikko 15.7.2015 klo 12:15 – 13:30, Eetunaukion lava, Eetunaukio, Itäpuisto, Pori Puhujat: Toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen, Demos Helsinki Puheenjohtaja Petri Vanhala, Paperiliitto Pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK Järjestäjä: EK Lue aiheesta Demos Helsingin Smartup Manifesto. Tuottavampi terveys, kasvava talous – innovaatiot rohkeasti käyttöön Miten uusi […]

Lue lisää

Terveys 2050 -skenaarioissa terveydenhuolto jätetään taka-alalle

Terveyden edistämisen keinot ovat kovaa vauhtia laajentumassa. Terveys ymmärretään yhä enemmän toimintakykyisyytenä, ei vain sairauden poissaolona. Terveyttä edistämässä on perinteisten terveydenhuollon ammattilaisten ohella kasvava joukko terveysvalintoja edistäviä yrityksiä, teknologiakehittäjiä ja vertaisryhmiä. Tämä terveyskentän ja -kulttuurin moninaistuminen näyttää tulevaisuudessa vain kiihtyvän. Tätä kehitystä kuvataan Demos Helsingin maanantaina 1.6. 2015 julkaistun Terveys 2050 -raportin tulevaisuusskenaarioissa. Terveys 2050 -raportin neljä skenaariota rakennettiin työpajasarjassa, johon osallistui yli sata  asiantuntijaa. Skenaarioprosessin tavoitteena oli ymmärtää terveyden muutosta ennen kaikkea ihmisten ja arjen kannalta. Uudet teknologiat, kuten terveystietojen mittaaminen ja erilaiset älyratkaisut ovat yksi osa muutosta. “Usein […]

Lue lisää

KUTSU: Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -briefing 14.1.

Tilaisuus on täynnä – voit jättää tietosi alla olevan lomakkeen kautta ja otamme sinuun yhteyttä, mikäli paikkoja vapautuu.  Viime vuosien suomalainen terveyskeskustelu on pyörinyt pitkälti terveyspalvelujärjestelmän rakenteiden ympärillä. Samalla keskustelu terveyspolitiikan perimmäisistä tavoitteista on jäänyt vähemmälle. Terveyserojen kaventaminen vaatisi kuitenkin terveyttä edistävien tekijöiden huomioimista nykyistä monipuolisemmin yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla. Yksilöllistyminen, digitalisoituminen ja muut muutosilmiöt muuttavat myös terveysongelmien ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia. Tervetuloa keskustelemaan näistä teemoista 14.1.2015, jolloin julkaistaan Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -briefing. Sen on kirjoittanut Demos Helsingin associate Juha Mikkonen. Uuden briefing-sarjan kautta Demos Helsinki avaa keskustelutilaa tulevaisuuden kannalta tärkeille yhteiskunnallisille teemoille. Tilaisuudessa kuulemme kommenttipuheenvuorot pitkän linjan terveyspolitiikan […]

Lue lisää

Terveyden määrittäjät ovat radikaalissa muutoksessa

Maailmaa uusiksi jylläävät megatrendit muuttavat käsitystämme terveydestä. Demos Helsingin Terveyden tulevaisuudet -tutkimuksessa pohditaan, miten valinnanvapautta lisäämällä voidaan parantaa ihmisten terveyttä ja mitä hyvä valinnanvapaus tarkoittaa. “Hyvästi UKK! Tunti liikuntaa kolmesti viikossa ei enää riitä!” Totesi Demoksen Satu Korhonen Terveyden tulevaisuudet -tutkimusraportin julkistustilaisuudessa, joka järjestettiin hyvinvointi- ja terveysalan kehittäjien Innomarkkinoilla alkuviikosta. “Esimerkiksi tapamme tehdä työtä istuen päätteen ääressä on johtanut siihen, että terveyssuositukset, joita joskus pidimme riittävinä, eivät enää päde”, Korhonen jatkaa. Väestön ikääntyminen, globaalin talouden muutokset ja ihmisten halu elää yhä yksilöllisemmin muuttavat olosuhteita, jotka määrittävät terveyttämme. Korhosen mukaan on […]

Lue lisää

Laaja terveyskäsitys puhutti tulevaisuuden terveyden tekijöitä

Terveyttä ei edistetä vain terveyskeskuksissa, vaan myös kotona, harrastuksissa ja työpaikoilla. Tämän ajattelutavan levittämistä pidettiin keskeisenä, kun terveyden tulevaisuuden tekijät tapasivat toukokuussa Demos Helsingin toimistolla. Demos Helsinki tutkii terveyttä ja valinnanvapautta yhdessä THL:n, SOSTE:n, Kelan, Lähi-Tapiolan, Novartiksen ja Validia Asumisen kanssa. Kumppanien tapaamisessa terveyttä lähestyttiin eri näkökulmista samalla kun syötiin ja tutustuttiin. Visualisti Lilli Mäkelä tallensi iltapäivän keskustelut huikeaksi piirroskokonaisuudeksi. Terveyden tulevaisuuksia hahmotettiin tilaisuudessa ryhmissä. Auringon kuumentamassa toimistossa kävi innostunut puheensorina ja post it –laput täyttyivät nopeasti, kun suomalaisen terveyden kenttää ajateltiin vuoden 2050 perspektiivistä. Ryhmät kokosivat keskeisiä tulevaisuuden terveyden piirteitä ja toisaalta […]

Lue lisää

Demos Helsinki tuo tulevaisuuden tutkimusta osaksi terveydenhuollon uudistamista

Kuntaliitto, ajatushautomo Demos Helsinki sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pitivät tiistaina 6.5.2014 kuntien ja järjestöjen työntekijöille suunnatun tulevaisuustyöpajan. Työpaja oli osa Kuntatalolla järjestettyä Kuntien tulevaisuusfoorumia ja tarkoitus oli esitellä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä välineinä terveydenhuollon kehittämiseen. Demos Helsingin tutkija Juha Leppänen loi alustuksessaan katsauksen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin megatrendeihin. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen, digitalisaatio ja ihmisen ja teknologian välisen yhteyden tiivistyminen muuttavat yhteiskuntaa ja ihmisten tarpeita monin eri tavoin tulevan vuosikymmenen aikana. Muutoksen suuntaa määrittäviä ajureita ovat mm. digitaalisten yhteisöjen ja uudenlaisten yhteistyömallien kehittyminen yritysten, julkisen sektorin ja […]

Lue lisää

Ovi on auki terveyden tulevaisuuteen

Terveys on valtavan iso asia niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin omassa elämässämme. Käynnistimme Demos Helsingissä vuodenvaihteessa työskentelyn terveyden aihealueella. Terveyteen liittyvä työ on jatkoa Demos Helsingin aiemmalle yksilöiden, ryhmien ja alueiden hyvinvointia koskevalle tutkimukselle. Nyt pyrimme tunnistamaan terveyden tulevaisuuteen liittyviä muutoksia ja terveyden edistämisen vielä hyödyntämättömiä resursseja. Teemme terveyden tulevaisuudetta koskevat ihmislähtöiset skenaariot kaksivuotisessa Tekes-rahoitteisessa hankkeessa “Hallintoalamaisesta aktiiviseksi valitsijaksi”. Hankekumppaneina ovat päätutkimuskumppani Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä monialainen ja arvovaltainen joukko terveyden asiantuntijoita: Novartis, LähiTapiola, Kansaneläkelaitos, Helsingin Diakonissalaitos, Soste Suomen sosiaali ja terveys ry, Invalidiliton asumispalvelut, Oulun kaupunki, Kainuun maakuntayhtymä, Jyväskylä, […]

Lue lisää

Terveyden edistäminen vaatii rajojen rikkomista

Terveyserojen kaventaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on lähes aina taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpi vaihtoehto kuin sairauksien hoitaminen. Hyvinvoivat ihmiset tulevat olemaan keskeinen voimavara tulevaisuuden resurssiniukassa ympäristössä. Juuri nyt tarvitaan uusia sektorirajat ylittäviä terveyden edistämisen toimintamalleja. Terveyspolitiikkaa koskeva puhe ei saa kuitenkaan rajautua vain puheeksi terveyspalveluista. Demos Helsingin tuore Associate-jäsen Juha Mikkonen analysoi Maailman terveysjärjestö WHO:n konferensseja, joiden keskeisenä teemana on ollut laaja-alainen ja sektorirajat ylittävä terveyspolitiikka. Helsingillä oli kunniakas tehtävä isännöidä Maailman terveysjärjestö WHO:n kahdeksatta terveyden edistämisen konferenssia 10.-14. kesäkuuta 2013. Kokousdelegaatit edustivat YK:n jäsenmaiden hallituksia, tutkimuslaitoksia sekä kansainvälisiä järjestöjä. Terveyden […]

Lue lisää