Kokeilukulttuurin rantautumisessa suomalaiseen hallintoon on 4 merkittävää mahdollisuutta

Hallinto Suomessa ja muualla maailmassa kohtaa suuria paineita uudistua. Vuoteen 2020 mennessä 50 miljardia laitetta on kytkettynä internetiin. Toisen maailmansodan jälkeisen maailman suurin pakolaiskriisi on näkynyt myös Suomessa, kun maahan on saapunut yli 30 000 turvapaikanhakijaa noin puolessa vuodessa. Toisaalta Suomessa ja Euroopassa on tulevina vuosikymmeninä odotettavissa ennennäkemätön väestön vanheneminen. Nämä ilmiöt ovat esimerkkejä toimintaympäristön muutoksista, joihin vastaamiseen ei ole valmiita malleja. Ne tuovat mukanaan monimutkaisia haasteita, joiden ratkaisuja on useimpien mielestä jopa mahdotonta suunnitella. Kokeilut on nostettu esiin keinona uudistaa ja sukkeloittaa hallinnon – kuten ministeriöiden – toimintaa. Kokeiluilla […]

Lue lisää