Seuraava erä: mikä on pohjoismaisen mallin tulevaisuus?

Miten takaamme reilun tulevaisuuden kaikille, jos varmaa on vain, että kaikki muuttuu?  Mistä on kyse? Seuraava erä on Sitran ja Demos Helsingin käynnistämä visiotyö, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään. Elämme keskellä valtavaa murrosta, joka heiluttaa yhteiskunnan perusrakenteita. Pohjoismaiset yhteiskunnat ovat olleet valtava menestys, mutta ajastamme puuttuu visio siitä, mihin olemme menossa seuraavaksi. Millaista on edistys yhteiskunnassa, jossa työ muuttuu, politiikka sumenee, kasvu taittuu? Seuraavassa erässä haluamme luoda yhteisen ymmärryksen maailman muutoksesta ja kestävästä hyvinvoinnista, jossa korostuvat pohjoismaiset arvot: ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja reiluus. Tulevaisuuden hyvinvoinnin […]

Lue lisää

The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma laitteittomaan maailmaan

Millaisia mahdollisuuksia ihmisten kyvykkyyksien ja resurssiviisaamman maailman näkökulmasta liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen? Naked Approach on kolmen vuoden strateginen tutkimusavaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Design-, teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään ja tutkitaan ihmislähtöisesti ja pohjoismaisia arvoja korostaen. Hyperkytkeytyneessä yhteiskunnassa ihmisten ja asioiden lisääntyneet kontaktit mahdollistavat uusia osallistumisen tapoja ja kyvykkyyksiä sekä ihmisten kokeman hyvinvoinnin lisäämistä luonnon kantokyvyn rajoissa. Demos Helsinki on julkaissut aiheesta kaksi tulevaisuusskenaarioita, joissa aikamme isoimmat yhteiskunnalliset haasteet on ratkaistu uusien teknologioiden ja käytäntöjen avulla.  Lue julkaisu täältä. Hyperkytkeytyneessä liiketoiminnassa syntyy uusia arvonluonnin tapoja. […]

Lue lisää

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta Helsinkiin kokeiluympäristöineen. Alusta tarjoaa alkuvaiheessa oleville, erityisesti Helsingin yliopiston piirissä syntyneille yrityksille mahdollisuuden uusien kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat etenevät markkinoille. Alusta tarjoaa aloitteleville yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää liiketoimintamalliaan kokeilevasti yhdessä eri alojen ammattilaisten, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Samalla synnytetään esimerkiksi sisäilman laatuun ja liikenteeseen kytkeytyviä ratkaisuja, joilla siirrytään askel lähemmäksi resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kiertotalous ja puhtaan teknologian uudet ratkaisut uudistavat radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita tuotamme ja kulutamme. TRY OUT! -hankkeen tarkoituksena on […]

Lue lisää

TAIKA! – Taidetta kansalle – OKM:n strateginen kokeilu

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaa taidetta arkiympäristöönsä. Julkinen taide on tasa-arvoinen taiteen muoto, sillä esimerkiksi puistoon sijoitetusta taideteoksesta saavat nauttivat kaikki asukkaat ilmaiseksi. Jopa 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä, ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. (TNS Gallup 2014 & 2016) Rakentamisessa on jo pitkään käytetty prosenttiperiaatetta taiteen lisäämiseksi asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Nyt hallitus haluaa laajentaa prosenttiperiaatteen sosiaali-, ja terveysalalle osaksi palveluita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus […]

Lue lisää

Vuosisadan rakentajat

Vuosisadan rakentajat on yli 40 suomalaisen apurahasäätiön järjestämä haastekilpailu, jossa etsitään ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen. Valtaosalla suomalaisista nuorista menee hyvin, mutta samaan aikaan nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut voimakasta eriarvoistumista. Ja vaikka elämän perusasiat olisivat kunnossa, yleensä jokainen nuori tarvitsee jossain vaiheessa tukea nuoruuteen kuuluvien haasteiden ylittämiseen ja oman suunnan löytämiseen. Vuosisadan rakentajat on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään mihin tahansa nuoren elämän osa-alueeseen liittyviä ratkaisuja, joilla rakennetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten loistavaa tulevaa vuosisataa. Haku kilpailuun on auki 1.2.2017 asti, minkä jälkeen tuomaristo valitsee 10-15 tiimiä puoli […]

Lue lisää

Helsinki Challenge

Helsinki Challenge on Helsingin yliopiston johtama tiedepohjainen ideakilpailu ja kiihdyttämöohjelma, jossa 20 tiimiä kehittävät globaalisti vaikuttavia ratkaisuja, joilla vauhditetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Helsinki Challenge toteutetaan yhteistyössä 10 suomalaisen yliopiston kanssa ja se on osa Suomi 100- juhlavuoden virallista ohjelmistoa. Helsinki Challengen tavoitteena on kehittää uusia tiedepohjaisia ratkaisuja sekä vahvistaa huippututkijoiden kyvykkyyksiä entistä vahvempaan tutkimuksen ja muun yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Helsinki Challengen johtoajatus on, että tiede tarjoaa perustan mullistaville innovaatioille. Huikeiden ratkaisujen synnyttäminen edellyttää erikoislaatuista ajattelua, tottumusten kyseenalaistamista, uusia käytäntöjä ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsinki Challenge on vuoden 2017 kestävä yhteistyöalusta, jolla tutkijat, […]

Lue lisää

Työ 2040: miten työ ja työelämä muuttuvat?

Työnteon ja aherruksen loppua on povattu läpi teollisen yhteiskunnan historian. Samalla on selvää, että työ on yhteiskunnan perustavanlaatuisia pilareita niin ihmisten toimeentulon kuin yhteiskuntaan kuulumisen kannalta. Viime vuosien keskustelu työstä ja sen tulevaisuudesta onkin keskittynyt erityisesti työn riittävyyteen ja muuttuvaan luonteeseen. Olemmeko vapautumassa työstä vai johtaako työn loppu kurjistuvaan, pirstaloituneeseen ja merkityksettömään yhteiskuntaan? Demos Helsinki kartoittaa työn tulevaisuutta yhteisessä tutkimuksessa Sitran, työeläkeyhtiö Varman, Tieto Oyj:n, Verohallinnon ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. Hanke on skenaariotutkimus työn tulevaisuudesta vuoteen 2040. Tulevaisuutta tutkimalla tarkennetaan käsitystämme työn murroksesta. Tammikuussa 2017 julkaistavassa skenaariotutkimuksessa kuvataan työn tulevaisuuden […]

Lue lisää

Kaupungistuminen, liikkuvuus ja maahanmuutto – URMI

Suomi on kaupungistunut myöhemmin kuin useimmat länsimaat, mutta on jo puoli vuosisataa kirinyt muiden etumatkaa kiinni kovaa vauhtia. Vaikka kaupungistumiseen liittyy useita historiallisia jatkumoita ja globaaleja kytkentöjä, joihin on politiikan keinoin vaikea vaikuttaa, on kuitenkin mielekästä pyrkiä ennakoimaan tulevan kehityksen piirteitä ja välttämään epäsuotuisille urille joutumista. URMI-hankkeessa (Urbanisation, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen ajureita ja pyrimme nykyisen asiantuntemuksen pohjalta ennakoimaan kehityksen mahdollisia suuntia tulevina vuosikymmeninä. Työ tehdään vuorovaikutteisin menetelmin yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa. Keskeisimmät teemat suomalaisen kaupungistumisen näkökulmasta ovat liikkuvuus ja maahanmuutto. Hanketta koordinoi Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. […]

Lue lisää

SOHJOA-hanke tuo itseohjautuvat robottibussit Helsinkiin

Usein sanotaan, että robottiteknologia ei ole tulevaisuutta vaan nykypäivää. Nyt tämä pitää todellakin paikkansa myös joukkoliikenteen osalta. Tässä projektissa Demos Helsinki ja Metropolia tutkivat yhdessä robottibussien toimivuutta ja sosiaalista hyväksyttävyyttä: sitä, miltä tuntuu astua robotin sisälle ja antaa sen kuljettaa läpi oikean liikenteen. Projekti on osa laajempaa EU-rahoitteista SOHJOA-hanketta, jossa Demos Helsingin ja Metropolian lisäksi mukana ovat muun muassa Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto. KUMPPANIKSI KEHITTÄMÄÄN EDELLÄKÄVIJÄPALVELUITA TAI UUTTA LIIKETOIMINTAA? Challenge Finland -rahoitteinen hanke tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille. Ajojärjestelmien testaamisen lisäksi hanke tähtää kokonaan uuden, vientivetoisen […]

Lue lisää

Safari

Maailman monimutkaiset ongelmat tarvitsevat nuoria ja nokkelia ratkaisijoita. Safari kokoaa nämä tyypit yhteen, työskentelemään vaikuttavien kumppaneiden kanssa. Safari on 15–20-vuotiaille nuorille suunnattu yhteiskunnallisten ratkaisujen laboratorio, jonka sydämessä on Safari-leirit. Leireillä nuorista, asiantuntijoista ja Safari-fasilitaattoreista koostuvat tiimit käyvät yhteiskunnallisen ongelman kimppuun ja tuottavat siitä käytännön ratkaisun Safarin kumppanille. Safarilla opitaan ymmärtämään ongelmia ja niihin liittyviä ihmisiä sekä luomaan ratkaisuja, joista hyötyvät niin nuoret, kumppani kuin yhteiskuntakin. Safari on muuttanut maailmaa vuodesta 2013 lähtien. Mukana on ollut satoja nuoria sekä parikymmentä kumppania, kuten Helen, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, SATO Oyj ja Oranssi ry. Yhteiskunnallisia […]

Lue lisää

Refugees for Co-creative Cities – Turvapaikanhakijat voimavarana

Viimeisen vuoden aikana turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut nopeasti. Eurooppalaiset kaupungit ovat yrittäneet mukautua tilanteeseen parhaansa mukaan, mutta vanhat toimintatavat eivät enää riitä. Asumisjärjestelyihin ja kotouttamiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Refugees for Co-creative Cities -projektissa uudet tulokkaat nähdään voimavarana, ei taakkana. On suotavaa ja kaikkien kannalta hyödyllistä, jos tänne saapuneilla on mahdollisuus itse osallistua asumiseen ja yhteiseloon liittyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Projektissa kartoitetaan ensin Euroopan parhaita käytäntöjä turvapaikanhakijoiden asumiseen ja integraation liittyen. Näiden avulla kehitetään konsepti Ruhrin alueella sijaitsevan, hylätyn kiinteistön hyödyntämiseksi yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa. Uusi konsepti esitellään EU:n-laajuisessa konferenssissa, ja […]

Lue lisää

Uusjako – Sosiaali- ja terveysalan ammattikuvat tulevaisuudessa

Tekevätkö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tietämättään tuplatöitä? Miten robotiikan kehitys voisi tehostaa työtä ja vapauttaa ammattilaisilta aikaa? Suomen sosiaali- ja terveysalan uudistus vaatii ammattikuvien sisäisten ja niiden välisten työnjaon tarkastelua uusin silmin. Alojen arkea tulee tulevaisuudessa mullistamaan myös robotisaatio ja automatisaatio. Uusjako-hankkeen tavoitteena on etsiä parhaat argumentit ja uudistukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvista ja keskinäisestä työnjaosta. Päällekkäisyyksien karsiminen ja robotiikka ovat mahdollisuuksia kustannuksien alentamiseen, mutta ne myös parantavat työn sujuvuutta ja mielekkyyttä. Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveysalan ammattikuvien muutosta tulevaisuudessa. Palveluketjuja tarkastellaan asiakaslähtöisesti, jotta voidaan taata, ettei ketjuissa ole aukkoja. […]

Lue lisää

Digimuutos – Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa

Millaisia potentiaalisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työllisyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muuttumiseen? Mitkä ovat uuden digitaalisen liiketoiminnan kasvualat ja -ympäristö (palveluissa ja tuotannossa) eri toimialoilla ja eri alueilla (ml. työvoiman alueellinen liikkuvuus ja paikkaan sitomaton työ)? Miten kokeiluilla ja elinkeinoja uudistavilla innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan vauhdittaa digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa? Digimuutos-hankkeessa vastataan näihin kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen. Hanke tehdään yhteistyössä VTT:n kanssa. Demos Helsingin vastuulla on erityisesti digitalisaation vaikutuksiin liiketoiminnassa liittyvän kokeilun suunnittelu ja järjestäminen.

Lue lisää

Robottiakatemia

  Millainen on hyvä elämä ja yhteiskunta robottien kanssa? Robottiakatemian tehtävänä oli nostaa Suomi eettisen robotiikan edelläkävijäksi ja saada aikaan syvempää keskustelua roboteista ja niiden vaikutuksesta. Projektissa järjestettiin kolme seminaaria, joihin osallistui monien eri alojen asiantuntijoita. Seminaarien tavoitteena oli avartaa roboteista käytävää keskustelua, luoda juridisia valmiuksia ja kartoittaa tieteellisen tutkimuksen tarvetta ottamalla erilaisia näkökulmia robotiikkaan ja automaatioon. Robottiakatemia järjestettiin yhteistyössä Koneen Säätiön, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja KAUTE-säätiön kanssa. Seminaarien aikataulu ja sisältö 18.02. Robottien etiikka Pääpaino etiikassa, moraalissa, vuorovaikutuksessa. Millaisia tunteita robotit herättävät meissä ihmisissä, ja miten niitä tulee kontrolloida? 25.4. Robotit ja talous Kuka omistaa ja ohjaa robotteja? […]

Lue lisää

Bees and Trees – Pienten ja suurten yhteistyö

Kuluttaja-cleantech on valtava liiketoimintamahdollisuus, johon tarttumiseen suomalaisilla on kaikki mahdollisuudet. Sen ytimessä ovat kuluttajarajapintaan suunnatut ratkaisut, jotka vähentävät luonnonresurssien käyttöä. Samaan aikaan cleantechin nousun kanssa on Suomessa on syntynyt merkittävä innostus startup-yritysten ympärille. Pieniltä startup-yrityksiltä löytyy tuoreita ajatuksia ja kykyä nopeaan kasvuun, mutta monesti niiltä kuitenkin puuttuu osaamista tai voimavaroja. Suuret yritykset jäävät puolestaan usein kuluttamaan samoja, hyviksi todettuja uria. Bees and Trees -hanke tutkii pienten ja suurten yritysten yhteistyömahdollisuuksia kuluttaja-cleantechin saralla. Strategista yhteistyötä tarvitaan, koska mullistavien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen tapahtuu yhdessä. Kuluttaja-cleantechin parissa tämä tarve on erityisen suuri, […]

Lue lisää

From Failand to Winland

Tervetuloa Failandiaan! Maahan, jossa ruoka- ja energiahuolto ei toimi ja yhteiskunnan turvallisuus on sirpaleina. Vai matkustaisitko mieluummin Winlandiaan, Suomeen jossa resilientit suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ovat estäneet katastrofin toteutumisen? Winland tutkii, miten veteen, ruokaan ja energiaan liittyvät muutospaineet, riskit ja niihin liittyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa ja miten järjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme mukautuvat riskeihin. Tätä tehdään mm. skenaarioiden, yhteiskehittämisen ja päätöksentekoanalyysin avulla yhdessä suomalaisen valtionhallinnon, järjestöjen ja yritysten kanssa tarkoituksena vahvistaa yhteiskunnan resilienssiä ja valmiutta varautua riskeihin. Read about the project in English here. Hanke on Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen […]

Lue lisää

Tampereen Smart City -strategiatyö

Kaupungeilla on edessään haasteita: energia kallistuu, korjausvelka kasvaa ja internet mullistaa tavan käydä kauppaa. Resurssiniukkuudesta, kaupan murroksesta ja kaupunkien kasvusta syntyviin ongelmiin täytyy löytää uusia ratkaisuja ja ottaa olemassa olevat tilat tehokkaammin käyttöön. Älykäs kaupunki -konsepti (smart city) on innostanut monia kaupunkeja miettimään tulevaisuuttaan ja profiiliaan älykkäiden ratkaisujen toteuttajana ja kokeilualustana. Tampereen kaupungilla on tehty paljon älykkään kaupungin kehittämisprojekteja, joiden tavoitteena on fiksu arki ja kestävä, vuorovaikutteinen kaupunki. Demos Helsingin vetämässä projektissa tunnistettiin Tampereen kehittämistyön vahvuuksia ja haasteita ja keskusteltiin yhteisistä toimintatavoista. Projekti kulminoitui kaksipäiväiseen työpajatyöskentelyyn, jota pohjustettiin haastatteluin. Työpaja järjestettiin kesäkuussa 2016 […]

Lue lisää

Hämeenlinna – Asumiskaupunki 2030

Kaupungit muuttuvat maailmaa hitaammin. Vaikka monen kaupunkiin liittyvän yksikön kehittämiseen on olemassa valmis järjestelmä, ei niiden käyttäminen välttämättä tuota asukkailleen parasta mahdollista kaupunkia. Asumiskaupunki 2030 -hankkeessa Hämeenlinnan kaupunki ja Demos Helsinki selvittävät minkälaisia kaupunkilaisia ja tarpeita varten tulevaisuuden Hämeenlinnaa kehitetään. Hankkeessa työstetään kaupungin johdon tunnistamia haasteita Demos Helsingin tulevaisuusanalyysin pohjalta. Osapuolten yhteisessä työpajassa hahmotetaan Hämeenlinnan tulevaa kehitystä väestörakenteen muutoksen sekä digitalisaation kaltaisten megatrendien valossa. Kehittämisen horisonttina on noin 15 vuoden jakso vuoteen 2030 asti. Asumiskaupunki 2030 -hankkeen lopputuotteena Demos Helsingin kaupunkikehittämisen asiantuntijat muotoilevat noin kymmenen Hämeenlinnan kaupungin kehittämiseen tähtäävää kärkeä. […]

Lue lisää

Valmistava opetus

Syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, joka oli suurin uudistus koulumaailmassa vuosikymmeniin. Keskeistä siinä on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena. Miten opetussuunnitelma saatiin vastaamaan yhteiskunnan vaatimuksia myös tulevaisuudessa? Helsingin kaupungin opetusvirasto halusi uuden opetussuunnitelman myötä siirtyä inklusiivisempaan koulumalliin. Osana muutosta kehitetään myös maahanmuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta. Demos Helsinki toteutti keväällä 2016 Valmistavasta opetuksesta inklusiiviseen kouluun -projektin. Projektissa kartoitettiin inklusiivisen valmistavan opetuksen mallia kokeilleiden koulujen kokemuksia mallista ja koottiin hyviä käytäntöjä mallin onnistuneeseen toteutukseen kouluissa.

Lue lisää

Avain2030 – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avainkysymykset

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 astui voimaan 1.1.2016. Toimintaohjelman ytimenä ovat 17 yhteisesti hyväksyttyä tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta. Tavoitteiden tarkoitus on poistaa äärimmäinen köyhyys ja tavoittaa kestävä kehitys kaikilla osa-alueilla: taloudellisesti, hyvinvoinnin kannalta ja ympäristöllisesti. Avain2030-hankkeen yleisenä tavoitteena on antaa kokonaiskuva Suomen lähtötilanteesta, haasteista ja mahdollisuuksista Agenda2030:n toimeenpanossa. Hanke tulee lisäksi osoittamaan Agenda2030 -seurantaindikaattoreiden keskeiset kehittämiskohteet kansainvälisen vertailun ja kotimaisten kokemusten perusteella. Keskeiset tulokset visualisoidaan ja niistä viestitään infografiikan keinoin. Hanke luo infografiikkaa, joka avaa Agenda2030:n toimeenpanon keskeiset sisällöt ja tavoitteet tuoreella, kiinnostavalla ja yllättävällä tavalla. Avain2030 antaa perustellut ehdotukset […]

Lue lisää