Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat osana maailmanlaajuista korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmää. Niihin kohdistuu odotuksia oppimisen, yhteiskunnan uudistumisen ja kasvun mahdollistajina. Korkeakoulujen tärkeä tehtävä on tuottaa uutta tietoa, edistää hyvinvointia sekä kouluttaa osaajia. Tämä yhdessä avoimien toimintatapojen ja digitalisaation kanssa haastaa koko korkeakoulu- sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän uudistumaan tulevina vuosina.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyössä tuotetaan tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen.

Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Verkkoaivoriihissä ja työpajoissa tuotetaan aineistoa, jonka pohjalta tulevaisuuskuva rakennetaan. Visiotyön pitkäjänteisen toimeenpanon tueksi on asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä.

Demos Helsinki on visioprosessissa osallistavien työtapojen asiantuntija vastaten muun muassa visiotyöpajojen menetelmistä ja fasilitoinnista. Lisäksi Demos tukee Opetus- ja kulttuuriministeriöä kokonaisprosessin suunnittelussa ja visiotyön sisällöntuotannossa. Visio valmistuu syyskuussa 2017.


Blogikirjoituksia aiheesta

Aiheeseen liittyvää