Towards Digital Paradise

Millaisia mahdollisuuksia luoda resurssiviisasta ja yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisevaa liiketoimintaa liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen? Towards Digital Paradise -hankkeessa kehitetään sensoriteknologian ympärille uutta liiketoimintaa, joka auttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja korostaa pohjoismaisia arvoja, kuten luottamusta, yksityisyydensuoja ja osallistumista. Hanke on osa Naked approach -hanketta, jossa suomalaiset yliopistot kehittävät sensoriteknolgoiaa, energiaharvestointia ja printattua elektroniikkaa. Towards Digital Paradise -hankkeessa tutkitaan yhdessä yrityskumppaneiden kanssa mahdollisuuksia kaupallistaa näitä teknologioita. Demos Helsinki vastaa hankkeessa tulevaisuuden liiketoimintamallien kehityksestä, joiden avulla luodaan pohjoismaista näkökulmaa laitteettomaan maailmaan. Demos Helsingin lisäksi hankkeessa ovat  VTT, Aalto-yliopisto,  Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen […]

Lue lisää

Region 2050

Region 2050 on koko Ruotsin laajuinen ennakointiprosessi, jossa tarkastellaan alueiden merkitystä globaalistuvassa maailmassa. Projekti tuo yhteen kansainvälisiä ennakointieksperttejä, reilun sata alueellisia strategioita valmistelevaa virkamiestä ja Demos Helsingin skenaarioprosessin. Laaja projekti on kaksivuotinen ja johtaa useisiin julkaisuihin, seminaareihin ja työpajoihin.

Lue lisää

Tulevaisuustyö: Specia

Mitkä yhteiskunnalliset muutosilmiöt vaikuttavat työntekijöiden tulevaisuuteen? Minkälainen ammattiliiton pitää olla 2030? Entä mitä ammattiliittojen pitää tehdä nyt, jotta työn tulevaisuus on kestävällä pohjalla? Projektissa Demos Helsinki ja Specia tekevät tulevaisuustyön, joka valmistaa Speciaa ja sen jäsenistöä tulevaisuuden haasteisiin. Työpajatyöskentelyssä analysoidaan toimintaympäristön muutoksia sekä työn roolia erilaisissa skenaarioissa. Projektin aikana tuotetaan kattava ymmärrys yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksesta ammattiliittojen tulevaisuuteen ja hahmotellaan toimenpiteitä, joihin pitää jo nyt ryhtyä. Lisätietoja projektista: Christopher Rowley, tutkija christopher.rowley@demoshelsinki.fi 0500860666  

Lue lisää

Hyvä elämä Jampassa

  Millaiset palvelut ja toiminta parantaisivat asukkaiden hyvinvointia? Kuinka kaupunki voisi jatkossakin olla kehittämässä alueen toimintaa ja palveluita asukaslähtöisesti? Hyvä elämä Jampassa -projektissa kehitetään Järvenpäässä sijaitsevaa Jampan aluetta tukemaan asukkaidensa hyvinvointia. Hankkeen aikana tunnistetaan asukaslähtöisesti Jampan alueen kehittämiskohteet sekä muodostetaan Järvenpään kaupungille asukaslähtöisen kehittämisen malli. Malli tarjoaa kaupungille työvälineet kehittää alueen palveluita kokeilevasti yhdessä alueen asukkaiden sekä eri toimijoiden kanssa. Jampan alueella on tehty Lähiöuudistus -hanke vuosina 1995-1999, jossa Valtion asuntorahasto rahoitti vuokratalojen peruskorjausta ja samalla kehitetiin alueen asukkaiden arkea. Hyvä elämä Jampassa – hanke on jatkoa alueen kehittämistyölle, ja tarkoitus on tunnistaa […]

Lue lisää

Y-lab kehittää kohtuuhintaista kaupunkilaista vuokra-asumista

Kohtuuhintainen asuminen on yhä harvinaisempaa kaupungeissa. Mitä muita keinoja kohtuuhintaisen asumisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen on kuin rakentamalla halvemmalla ja halvemmalle alueelle? Kuinka kohtuuhintaisen asumisen ratkaisuja kehitetään kokeillen? Demos Helsinki ja Y-Säätiö jatkavat yhteistyötään vuonna 2017. Vuoden aikana vahvistetaan Y-Säätiön valmiuksia kehittää toimintaansa kokeillen ja asukaslähtöisesti sekä vahvistetaan Y-Säätiön yhteistyötä hyvää kaupunkilaista elämää kehittävien sidosryhmien kanssa. Y-Säätiö on kansainvälisesti palkittu suomalainen yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Y-Säätiön omistama M2-Kodit on kohtuuhintaiseen ARA-vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö. Rakennusten lisäksi on tarpeen suunnitella käytännöt ja palveluverkosto, jotka varmistavat asuinviihtyvyyden ja […]

Lue lisää

Seuraava erä: mikä on pohjoismaisen mallin tulevaisuus?

Miten takaamme reilun tulevaisuuden kaikille, jos varmaa on vain, että kaikki muuttuu?  Mistä on kyse? Seuraava erä on Sitran ja Demos Helsingin käynnistämä visiotyö, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään. Elämme keskellä valtavaa murrosta, joka heiluttaa yhteiskunnan perusrakenteita. Pohjoismaiset yhteiskunnat ovat olleet valtava menestys, mutta ajastamme puuttuu visio siitä, mihin olemme menossa seuraavaksi. Millaista on edistys yhteiskunnassa, jossa työ muuttuu, politiikka sumenee, kasvu taittuu? Seuraavassa erässä haluamme luoda yhteisen ymmärryksen maailman muutoksesta ja kestävästä hyvinvoinnista, jossa korostuvat pohjoismaiset arvot: ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja reiluus. Tulevaisuuden hyvinvoinnin […]

Lue lisää

The Naked Approach – pohjoismainen näkökulma laitteittomaan maailmaan

Millaisia mahdollisuuksia ihmisten kyvykkyyksien ja resurssiviisaamman maailman näkökulmasta liittyy digitalisaation seuraavaan askeleeseen? Naked Approach on kolmen vuoden strateginen tutkimusavaus, jossa etsitään ja kehitetään vaihtoehtoista, ihmislähtöistä tapaa toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Design-, teknologia- ja liiketoimintaratkaisuja kehitetään ja tutkitaan ihmislähtöisesti ja pohjoismaisia arvoja korostaen. Hyperkytkeytyneessä yhteiskunnassa ihmisten ja asioiden lisääntyneet kontaktit mahdollistavat uusia osallistumisen tapoja ja kyvykkyyksiä sekä ihmisten kokeman hyvinvoinnin lisäämistä luonnon kantokyvyn rajoissa. Demos Helsinki on julkaissut aiheesta kaksi tulevaisuusskenaarioita, joissa aikamme isoimmat yhteiskunnalliset haasteet on ratkaistu uusien teknologioiden ja käytäntöjen avulla.  Lue julkaisu täältä. Hyperkytkeytyneessä liiketoiminnassa syntyy uusia arvonluonnin tapoja. […]

Lue lisää

TRY OUT!

TRY OUT! -hankkeessa rakennetaan kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta kokeiluympäristöineen. Alusta tarjoaa alkuvaiheessa oleville yrityksille mahdollisuuden uudenlaisten kiertotalouden ja cleantechin liiketoimintamallien, sektorien välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle, joista toimivimmat jäävät elämään ja etenevät markkinoille. Alusta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää liiketoimintamalliaan kokeilevasti yhdessä eri alojen ammattilaisten, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa.  Kiertotalous ja puhtaan teknologian uudet ratkaisut uudistavat radikaalisti sitä, millaisia palveluja ja tuotteita tuotamme ja kulutamme. TRY OUT! -hankkeen tarkoituksena on vauhdittaa kiertotalouteen ja cleantechiin liittyviä innovaatioita sekä tuoda alalle uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja yrittäjyyttä. Vuosien 2016–2018 aikana Helsingissä ja Turussa […]

Lue lisää

TAIKA! – Taidetta kansalle – OKM:n strateginen kokeilu

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta haluaa taidetta arkiympäristöönsä. Julkinen taide on tasa-arvoinen taiteen muoto, sillä esimerkiksi puistoon sijoitetusta taideteoksesta saavat nauttivat kaikki asukkaat ilmaiseksi. Jopa 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että taide tuottaa elämyksiä, ja 79 % uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. (TNS Gallup 2014 & 2016) Rakentamisessa on jo pitkään käytetty prosenttiperiaatetta taiteen lisäämiseksi asuinalueilla, kouluissa, kirjastoissa ja työpaikoilla. Nyt hallitus haluaa laajentaa prosenttiperiaatteen sosiaali-, ja terveysalalle osaksi palveluita, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Kyselyyn vastanneista peräti 80 prosenttia on sitä mieltä, että sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus […]

Lue lisää

Vuosisadan rakentajat

Vuosisadan rakentajat on yli 40 suomalaisen apurahasäätiön järjestämä haastekilpailu, jossa etsitään ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseen. Valtaosalla suomalaisista nuorista menee hyvin, mutta samaan aikaan nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut voimakasta eriarvoistumista. Ja vaikka elämän perusasiat olisivat kunnossa, yleensä jokainen nuori tarvitsee jossain vaiheessa tukea nuoruuteen kuuluvien haasteiden ylittämiseen ja oman suunnan löytämiseen. Vuosisadan rakentajat on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään mihin tahansa nuoren elämän osa-alueeseen liittyviä ratkaisuja, joilla rakennetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten loistavaa tulevaa vuosisataa. Haku kilpailuun on auki 1.2.2017 asti, minkä jälkeen tuomaristo valitsee 10-15 tiimiä puoli […]

Lue lisää

Helsinki Challenge

Helsinki Challenge on Helsingin yliopiston johtama tiedepohjainen ideakilpailu ja kiihdyttämöohjelma, jossa 20 tiimiä kehittävät ratkaisuja, joilla vauhditetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Helsinki Challenge toteutetaan yhteistyössä 10 suomalaisen yliopiston kanssa. Tiede tarjoaa perustan mullistaville innovaatioille. Huikeiden ratkaisujen synnyttäminen edellyttää erikoislaatuista ajattelua, tottumusten kyseenalaistamista, uusia käytäntöjä ja kansainvälisiä kohtaamisia. Helsinki Challenge on vuoden 2017 kestävä yhteistyöalusta, jolla tutkijat, päättäjät, teollisuus, päättäjät, yritykset, vaikuttaja ja media yhdessä kehittävät ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin. Demos Helsinki toimii Helsingin yliopiston yhteiskehittämiskumppanina vuoden 2017 ajan kestävän kilpailun suunnittelussa ja kiihdyttämön toteutuksessa.   Lisätietoja: http://challenge.helsinki.fi/

Lue lisää

Työ 2040: miten työ ja työelämä muuttuvat?

Työnteon ja aherruksen loppua on povattu läpi teollisen yhteiskunnan historian. Samalla on selvää, että työ on yhteiskunnan perustavanlaatuisia pilareita niin ihmisten toimeentulon kuin yhteiskuntaan kuulumisen kannalta. Viime vuosien keskustelu työstä ja sen tulevaisuudesta onkin keskittynyt erityisesti työn riittävyyteen ja muuttuvaan luonteeseen. Olemmeko vapautumassa työstä vai johtaako työn loppu kurjistuvaan, pirstaloituneeseen ja merkityksettömään yhteiskuntaan? Demos Helsinki kartoittaa työn tulevaisuutta yhteisessä tutkimuksessa Sitran, työeläkeyhtiö Varman, Tieto Oyj:n, Verohallinnon ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa. Hanke on skenaariotutkimus työn tulevaisuudesta vuoteen 2040. Tulevaisuutta tutkimalla tarkennetaan käsitystämme työn murroksesta. Tammikuussa 2017 julkaistavassa skenaariotutkimuksessa kuvataan työn tulevaisuuden […]

Lue lisää

Kaupungistuminen, liikkuvuus ja maahanmuutto – URMI

Suomi on kaupungistunut myöhemmin kuin useimmat länsimaat, mutta on jo puoli vuosisataa kirinyt muiden etumatkaa kiinni kovaa vauhtia. Vaikka kaupungistumiseen liittyy useita historiallisia jatkumoita ja globaaleja kytkentöjä, joihin on politiikan keinoin vaikea vaikuttaa, on kuitenkin mielekästä pyrkiä ennakoimaan tulevan kehityksen piirteitä ja välttämään epäsuotuisille urille joutumista. URMI-hankkeessa (Urbanisation, Mobilities and Immigration) tutkimme kaupungistumisen ajureita ja pyrimme nykyisen asiantuntemuksen pohjalta ennakoimaan kehityksen mahdollisia suuntia tulevina vuosikymmeninä. Työ tehdään vuorovaikutteisin menetelmin yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa. Keskeisimmät teemat suomalaisen kaupungistumisen näkökulmasta ovat liikkuvuus ja maahanmuutto. Hanketta koordinoi Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos. […]

Lue lisää

SOHJOA-hanke tuo itseohjautuvat robottibussit Helsinkiin

Usein sanotaan, että robottiteknologia ei ole tulevaisuutta vaan nykypäivää. Nyt tämä pitää todellakin paikkansa myös joukkoliikenteen osalta. Tässä projektissa Demos Helsinki ja Metropolia tutkivat yhdessä robottibussien toimivuutta ja sosiaalista hyväksyttävyyttä: sitä, miltä tuntuu astua robotin sisälle ja antaa sen kuljettaa läpi oikean liikenteen. Projekti on osa laajempaa EU-rahoitteista SOHJOA-hanketta, jossa Demos Helsingin ja Metropolian lisäksi mukana ovat muun muassa Aalto-yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto. KUMPPANIKSI KEHITTÄMÄÄN EDELLÄKÄVIJÄPALVELUITA TAI UUTTA LIIKETOIMINTAA? Challenge Finland -rahoitteinen hanke tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille. Ajojärjestelmien testaamisen lisäksi hanke tähtää kokonaan uuden, vientivetoisen […]

Lue lisää

Safari

Maailman monimutkaiset ongelmat tarvitsevat nuoria ja nokkelia ratkaisijoita. Safari kokoaa nämä tyypit yhteen, työskentelemään vaikuttavien kumppaneiden kanssa. Safari on 15–20-vuotiaille nuorille suunnattu yhteiskunnallisten ratkaisujen laboratorio, jonka sydämessä on Safari-leirit. Leireillä nuorista, asiantuntijoista ja Safari-fasilitaattoreista koostuvat tiimit käyvät yhteiskunnallisen ongelman kimppuun ja tuottavat siitä käytännön ratkaisun Safarin kumppanille. Safarilla opitaan ymmärtämään ongelmia ja niihin liittyviä ihmisiä sekä luomaan ratkaisuja, joista hyötyvät niin nuoret, kumppani kuin yhteiskuntakin. Safari on muuttanut maailmaa vuodesta 2013 lähtien. Mukana on ollut satoja nuoria sekä parikymmentä kumppania, kuten Helen, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, SATO Oyj ja Oranssi ry. Yhteiskunnallisia […]

Lue lisää

BEMINE – MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin

Kuva: Timo Newton-Syms Kestävää kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua haastavat monet ongelmat, jotka liittyvät poliittiseen toimijuuteen, tiedonhallintaan ja eri politiikkatoimien koordinaatioon. Ne estävät ennakoivan ja strategisen koordinoinnin. Suomen kaupunkiseuduille kehitetyn MALPE-toimintamallin pyrkimyksenä on sovittaa valtion ja kuntien yhteistyönä maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelunäkökulmat yhteen. BEMINE-projektissa kehitetään työkaluja, joilla kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelusta tulee eri puolilla Suomea ennakoivaa ja strategista. Projektissa tutkitaan kaupungistumisen dynamiikkaa Suomessa ja tehdään läheistä yhteistyötä kaupunkiseutujen päätöksentekijöiden kanssa. Tutkimuskonsortio pyrkii muodostamaan kokoavan käsityksen Suomen kaupungistumisprosesseista ja kasautumisdynamiikoista, vertailemaan niitä eurooppalaiseen kehitykseen ja tarkastelemaan niiden kytkentöjä kestävyyteen, toimivuuteen ja […]

Lue lisää

Refugees for Co-creative Cities – Turvapaikanhakijat voimavarana

Viimeisen vuoden aikana turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut nopeasti. Eurooppalaiset kaupungit ovat yrittäneet mukautua tilanteeseen parhaansa mukaan, mutta vanhat toimintatavat eivät enää riitä. Asumisjärjestelyihin ja kotouttamiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Refugees for Co-creative Cities -projektissa uudet tulokkaat nähdään voimavarana, ei taakkana. On suotavaa ja kaikkien kannalta hyödyllistä, jos tänne saapuneilla on mahdollisuus itse osallistua asumiseen ja yhteiseloon liittyvien ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Projektissa kartoitetaan ensin Euroopan parhaita käytäntöjä turvapaikanhakijoiden asumiseen ja integraation liittyen. Näiden avulla kehitetään konsepti Ruhrin alueella sijaitsevan, hylätyn kiinteistön hyödyntämiseksi yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa. Uusi konsepti esitellään EU:n-laajuisessa konferenssissa, ja […]

Lue lisää

Uusjako – Sosiaali- ja terveysalan ammattikuvat tulevaisuudessa

Tekevätkö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tietämättään tuplatöitä? Miten robotiikan kehitys voisi tehostaa työtä ja vapauttaa ammattilaisilta aikaa? Suomen sosiaali- ja terveysalan uudistus vaatii ammattikuvien sisäisten ja niiden välisten työnjaon tarkastelua uusin silmin. Alojen arkea tulee tulevaisuudessa mullistamaan myös robotisaatio ja automatisaatio. Uusjako-hankkeen tavoitteena on etsiä parhaat argumentit ja uudistukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvista ja keskinäisestä työnjaosta. Päällekkäisyyksien karsiminen ja robotiikka ovat mahdollisuuksia kustannuksien alentamiseen, mutta ne myös parantavat työn sujuvuutta ja mielekkyyttä. Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveysalan ammattikuvien muutosta tulevaisuudessa. Palveluketjuja tarkastellaan asiakaslähtöisesti, jotta voidaan taata, ettei ketjuissa ole aukkoja. […]

Lue lisää

Digimuutos – Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa

Millaisia potentiaalisia vaikutuksia digitalisaatiolla on työllisyyteen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen, työvoiman osaamisvaatimuksiin sekä työn ja työtehtävien muuttumiseen? Mitkä ovat uuden digitaalisen liiketoiminnan kasvualat ja -ympäristö (palveluissa ja tuotannossa) eri toimialoilla ja eri alueilla (ml. työvoiman alueellinen liikkuvuus ja paikkaan sitomaton työ)? Miten kokeiluilla ja elinkeinoja uudistavilla innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan vauhdittaa digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa? Digimuutos-hankkeessa vastataan näihin kolmeen keskeiseen tutkimuskysymykseen. Hanke tehdään yhteistyössä VTT:n kanssa. Demos Helsingin vastuulla on erityisesti digitalisaation vaikutuksiin liiketoiminnassa liittyvän kokeilun suunnittelu ja järjestäminen.

Lue lisää

Robottiakatemia

  Millainen on hyvä elämä ja yhteiskunta robottien kanssa? Robottiakatemian tehtävänä oli nostaa Suomi eettisen robotiikan edelläkävijäksi ja saada aikaan syvempää keskustelua roboteista ja niiden vaikutuksesta. Projektissa järjestettiin kolme seminaaria, joihin osallistui monien eri alojen asiantuntijoita. Seminaarien tavoitteena oli avartaa roboteista käytävää keskustelua, luoda juridisia valmiuksia ja kartoittaa tieteellisen tutkimuksen tarvetta ottamalla erilaisia näkökulmia robotiikkaan ja automaatioon. Robottiakatemia järjestettiin yhteistyössä Koneen Säätiön, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja KAUTE-säätiön kanssa. Seminaarien aikataulu ja sisältö 18.02. Robottien etiikka Pääpaino etiikassa, moraalissa, vuorovaikutuksessa. Millaisia tunteita robotit herättävät meissä ihmisissä, ja miten niitä tulee kontrolloida? 25.4. Robotit ja talous Kuka omistaa ja ohjaa robotteja? […]

Lue lisää