Leena Alanko, tutkija

Leena Alanko (VTM) työskentelee tutkijana Demokratia ja kyvykkyydet -teema-alueella. Hän on työssään erityisen kiinnostunut palveluiden kehittämisestä yksilö- ja pienyhteisöjen näkökulmasta.

Leenan alaa ovat työnteossa ja asumisessa tapahtuvat muutokset ja se, kuinka nämä voitaisiin onnistuneesti... Lue lisää

Mikko Annala, tutkija & kokeiluasiantuntija

Mikko Annala on sosiaalipsykologi, jonka erityisaloja ovat käyttäytymisen muutos ja kokeilut. Mikko työskentelee erityisesti ministeriöiden, kaupunkien ja yliopistojen kanssa, tehtävinään muun muassa kokeilujen kytkeminen hallinnon prosesseihin sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen kaupunkiymp... Lue lisää

Oona Frilander, myynnin ja asiakassuhteiden koordinaattori, Demos Effect

Oona vastaa Demos Effectin myynnin ja asiakassuhteiden koordinoinnista. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoimi... Lue lisää

Mirja Hämäläinen, tutkija

Mirja on valtiotieteilijä joka haluaa ymmärtää abstrakteja asioita kouriintuntuvan kautta. Mirja nauttii ihmisten kohtaamisesta ja haluaa auttaa heitä rakentamaan heidän mielestään parasta mahdollista maailmaa. Erityisesti Mirja on päässyt tekemään tätä fasilitoimalla nuoria Safari-hankkeessa, jota ... Lue lisää

Julia Jousilahti, tutkija

Julia Jousilahti on tutkija Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Hänen erityisalaansa ovat yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja demokratian tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Koulutukseltaan Julia on politiikan tutkija (VTM.)

Tutkimus, kehittäminen ja eritaustaisten ihmisten ka... Lue lisää

  • julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
  • +358407224931

Tuuli Kaskinen, toiminnanjohtaja

Tuuli Kaskinen on Demos Helsingin toiminnanjohtaja, jonka erikoisaloja ovat kestävät strategiat ja inspiroivien muutospolkujen rakentaminen.

Yhteiskunnalliset haasteet vaativat systeemisiä ratkaisuja. Uudet oivallukset syntyvät entistä useammin organisaatioiden välillä. Silloin tarvitaan eri toi... Lue lisää

Johannes Koponen, Johtaja, Demokratia ja kyvykkyydet

Johannes Koponen vetää Demos Helsingissä Demokratia ja kyvykkyydet teemaa. Hän on taustaltaan diplomi-insinööri, jota kiinnostaa strateginen tulevaisuudentutkimus ja liiketoimintamallien kehittäminen skenaarioiden avulla.

Johannes on Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun voittaneen... Lue lisää

Satu Korhonen, äitiyslomalla, johtaa osaamisdemokratiaa

Satu on organisaatiotutkija, jonka erikoisaloja ovat käyttäjälähtöinen kehittäminen, käytäntötutkimus ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Satua inspiroi yhteisöjen kyky kehittää toimintaansa ja tuottaa hyvinvointia, mikä on ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan rakenteellisessa muutoksessa.

Satu ... Lue lisää

Iina Koskinen, asiantuntija, tutkimuksen co-creation

Iina Koskinen on erikoistunut tutkimuksen yhteiskehittämiseen (co-creation) ja strategiseen sidosryhmäyhteistyöhön tieteen ja muun yhteiskunnan välillä.

Iina on työskennellyt tiedevuorovaikutustehtävissä Helsingin yliopistossa, tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa toimivissa organisaatioissa kut... Lue lisää

Otto-Wille Koste, Tutkijasivari

Otto-Wille Koste on kaupunkisuunnittelija, joka suorittaa siviilipalvelustaan Demos Helsingillä kaupunkien kehittämisen ja resurssiviisaan talouden kysymysten parissa. Hän on kiinnostunut kestävästä kaupunkikehityksestä sekä kaupunkien roolista suurten globaalien ongelmien ratkaisemisessa.

Ennen... Lue lisää

Outi Kuittinen, johtaa yhteiskehittämistä

Outi Kuittinen on valtiotieteilijä, jonka erikoisaloja ovat yhteiskehittäminen, vertaistoiminta, demokratia ja kestävä liiketoiminta. Demoksessa Outi vastaa yhteiskehittämisen (co-creation) prosesseista ja menetelmistä. Demoksen johtoryhmässä Outin vastuualueina ovat olleet organisaatiokulttuuri ja ... Lue lisää

Jaakko Kuosmanen, asiantuntija

Jaakko on pitkän aikavälin hallinnon ja instituutioiden rakenteellisen suunnittelun asiantuntija. Jaakko on valmistunut politiikan tohtoriksi Edinburghin yliopistosta (2012) ja filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta (2006).

Ennen Demokseen liittymistä Jaakko on työskennellyt Strasbourgissa... Lue lisää

  • jaakko.kuosmanen@demoshelsinki.fi
  • +358 400 601 716

Satu Lähteenoja, johtaa resurssiviisasta taloutta

Satu Lähteenoja on maantieteilijä ja kestävien elämäntapojen ammattilainen. Sadun erikoisalaa on elämäntapavalintoihin liittyvien luonnonvarakulutusten laskenta ja analysointi. Satu on valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi Helsingin yliopistosta.

Satu kiinnostui kestävästä kulutuksesta opiskel... Lue lisää

Johanna Lampinen, tuotekehitys- ja myyntijohtaja, Demos Effect

Johanna Lampinen vastaa Demos Effectin tuotekehityksestä ja myynnistä. Demos Effect, ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi... Lue lisää

Risto Lätti, liiketoiminta-analyytikko, Demos Effect

Risto Lätti on Demos Effectin liiketoiminta-analyytikko. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Risto on ekonomisti, jolla on laaja kansainvä... Lue lisää

Louna Laurila, tuotekehitys ja myynti

Louna Laurila työskentelee Demos Effectin tuotekehitys- ja myyntitiimissä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Louna on valmistunut Aalto-... Lue lisää

Juha Leppänen, toimitusjohtaja, Demos Effect

Juha Leppänen on tutkija, jonka erikoisaloja ovat käsitteellinen analyysi ja merkitysten luominen yhteiskunnallisesti tärkeille kehityssuunnille. Juha uskoo, että näin löytyy uusia näkökulmia ja lähestymistapoja aikamme merkittävien haasteiden taklaamiseksi. Juha työskentelee erityisesti osallistumi... Lue lisää

Antti Lippo, asiantuntija, kaupunkiratkaisut

Antti Lippo (YTM) kehittää kestävämpiä kaupunkiympäristöjä ja edellytyksiä kestäville elämäntavoille. Työssään hän on kiinnostunut palveluiden, työkalujen ja toimintamallien muotoilusta, niiden implementoinnin johtamisesta ja parhaiden ratkaisujen skaalaamisesta.

Antti on aikaisemmin työskenne... Lue lisää

Katri Mäenpää, asiantuntija, projektikehitys

Katri Mäenpää (VTM) on kansainvälisen yhteistyön asiantuntija, joka rakastaa positiivista ongelmanratkaisua. Demos Helsingissä hän keskittyy toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseen työskentelyprosessien kehittämisellä.

Katri siirtyi Demos Helsinkiin opetus- ja kulttuuriministeriön alaisesta Kans... Lue lisää

Johannes Mikkonen, Tutkija

Johannes on yhteiskuntatieteilijä ja toimittaja, jonka erityisaloina ovat digitalisaatio, kestävä kehitys sekä poliittinen toimijuus.

Projektityön lisäksi Johannes vastaa Demoksella Johannes vastaa projektityökalujen ja viestinnän kehittämisestä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. H... Lue lisää

Roope Mokka, Founder

Roope Mokka on systeemisen muutoksen asiantuntija ja yhteiskunnallinen yrittäjä. Hän on erikoistunut globaalien megatrendien ja ihmisen kokemuksen yhdistämiseen. Roope uskoo, että kaikilla aikamme instituutioilla on samat kaksi ongelmaa: ihmiset ja tulevaisuus.

Roopella on yli 15 vuoden kansainv... Lue lisää

Aleksi Neuvonen, Founder

Aleksi Neuvonen on tulevaisuudentutkija ja elämäntapamuutosten asiantuntija. Hän on vauhdittanut kymmenien yritysten, kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen strategiatyötä sekä tukenut innovaatioprosseja monissa Suomen eturivin yrityksissä.

Aleksilla on takanaan lähes 15 vuotta kestänyt u... Lue lisää

Johannes Nuutinen, vastaava konsultti, Demos Effect

Johannes Nuutinen on erikoistunut yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseen ja auttaa työssään yrityksiä vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Johanneksella on usean vuoden kokemus yritysten muutosprosesseista erityisesti uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien rakentamisen näkökulmasta.

Nuu... Lue lisää

Anton Palmu, johtaja, yrityspalvelut

Anton Palmu on erikoistunut yritysten liiketoimintamalleihin ja strategioihin sekä sosiaali- ja terveyssektorin kysymyksiin. Antonin intohimona on saattaa yritysten tuotteet ja toiminta vastaamaan mahdollisimman tarkasti ihmisten nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Anton on yhteiskuntatieteiden mais... Lue lisää

  • anton.palmu@demoseffect.fi
  • +358414407338

Christopher Rowley, tutkija

Christopher Rowley on konflikteihin ja arvokysymyksiin erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Demos Helsingissä Christopher työskentelee tutkijana demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä.

Aiemmin Christopher on työskennellyt muun muassa tutkimusavustajana ja maailmanpolitiikan valmennuskurssiopettajana.... Lue lisää

  • christopher.rowley@demoshelsinki.fi
  • +358 50 0860 666

Kaisa Schmidt-Thomé, tutkija

Kaisa on monialainen kaupunkitutkija, joka työskentelee kaupunkien kehittämisen ja resurssiviisaan talouden kysymysten parissa. Hän on taustaltaan suunnittelumaantieteilijä (FL) Helsingin yliopistosta, mutta väitteli tohtoriksi (TkT) maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen alalta Aalto-yliopi... Lue lisää

Petra Sipari, toimistopäällikkö

Petra Sipari on tradenomi, joka on opinnoissaan keskittynyt vastuulliseen liiketoimintaan ja henkilöstöhallintoon. Demos Helsingissä Petra on ollut kehittämässä mm. henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja.

Petra on pitkän linjan partiolainen, ja työskennellyt ennen Demos Helsinkiä myös ravinto... Lue lisää

Mikael Sokero, tutkija

Mikael Sokero on yritysten legitimiteetistä, luonnon hallinnasta ja yhteiskehittämisestä kiinnostunut yhteiskuntatieteilijä. Demoksella Mikael työskentelee resurssiviisaan talouden teema-alueella.Mikael on erikoistunut haastekilpailujen suunnitteluun, strategiseen kehittämiseen ja kehitysyhteistyön ... Lue lisää

Henrik Suikkanen, konsultti

Henrik Suikkanen työskentelee Demos Effectin tuotekehityksessä ja myynnissä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkä tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Henrikin erityisalaa ovat ... Lue lisää

Kati Vuks, ohjelmajohtaja, Peloton Club

Kati Vuks on Peloton Clubin ohjelmajohtaja. Hän on opiskellut johtamista ja psykologiaa Tallinnan yliopistossa. Katilla on taustaa startupien kehittämisessä, tapahtumasuunnittelussa, julkisissa hankinnoissa ja projektien johtamisessa.

Ennen Demos Helsinkiin tuloa hän työskenteli koordinaattorina ... Lue lisää

Eric Wong, kansainvälinen tuotekehitys, Demos Effect

Eric Wong auttaa Demos Effect rakentaa sillan Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Ericin erityisalaa ovat... Lue lisää