Leena Alanko, tutkija

Leena Alanko kehittää Demos Helsingissä ratkaisuja, joilla tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja kyvykkyyksiä. Hän johtaa Y-lab- ja Hyvä elämä Jampassa -projekteja, joissa kehitetään asukaslähtöisesti yksilöiden hyvinvointia tukevia asumisratkaisuja ja kaupunkialuetta. Asumisen lisäksi Le... Lue lisää

Mikko Annala, tutkija & kokeiluasiantuntija

Mikko Annala on sosiaalipsykologi, jonka erityisaloja ovat käyttäytymisen muutos ja kokeilut. Mikko työskentelee erityisesti ministeriöiden, kaupunkien ja yliopistojen kanssa, tehtävinään muun muassa kokeilujen kytkeminen hallinnon prosesseihin sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen kaupunkiymp... Lue lisää

Johannes Anttila, tutkija

Johannes on poikkitieteellisyydestä puhtia saava valtiotieteilijä, jonka mielestä maailman suurten ongelmien ratkaiseminen vaatii yhteistä tekemistä ja katsetta huomiseen. Hän on osa Demokratia ja kyvykkyydet -tiimiä, jossa hän tekee töitä kestävän hyvinvoinnin vision ja tulevaisuuden työn parissa. ... Lue lisää

Noora Asikainen, tutkija

Noora Asikainen on yhteiskuntatieteilijä, joka haluaa kehittää ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.

Nooran kiinnostuksen kohteita ovat:
- teknologian mahdollisuudet hyvinvointi- ja kyvykkyyserojen kaventamisessa
- työelämän muutos
- strateginen ennakointi

Demos Helsingissä Noor... Lue lisää

Olli Bremer, Liiketoiminnan kehitys ja myynti

Ollin vastuulla Demos Effectillä on myynti ja liiketoiminnan kehitys. Olli on viimeisen vuoden aikana avustanut erityisesti yrityksiä useissa visioon, yhteiskehittämiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyvissä projekteissa. Ollilla on syvä ymmärrys suomalaisen yrityskentän transitioista. Ennen Demos... Lue lisää

Oona Frilander, Konsultti, Demos Effect

Oona työskentelee Demos Effectillä konsulttina. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Oona on kaupp... Lue lisää

Mirja Hämäläinen, tutkija

Mirja on valtiotieteilijä joka haluaa ymmärtää abstrakteja asioita kouriintuntuvan kautta. Mirja nauttii ihmisten kohtaamisesta ja haluaa auttaa heitä rakentamaan heidän mielestään parasta mahdollista maailmaa. Erityisesti Mirja on päässyt tekemään tätä fasilitoimalla nuoria Safari-hankkeessa, jota ... Lue lisää

Lari Hokkanen, tutkija

Lari toimii tutkijana Demoksen demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Hän on erikoistunut yhteiskunnallisiin kokeiluihin ja näyttöön perustuvan politiikan teemoihin. Akateemisesti Laria kiinnostaa yhteiskuntatieteiden filosofia.

Larin ydinosaamista ovat:
– yhteiskunnallisten kokeilujen, erityises... Lue lisää

Julia Jousilahti, tutkija

Julia Jousilahti on tutkija Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Hänen erityisalaansa ovat yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja demokratian tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Koulutukseltaan Julia on politiikan tutkija (VTM.)

Tutkimus, kehittäminen ja eritaustaisten ihmisten ka... Lue lisää

  • julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
  • +358407224931

Tuuli Kaskinen, toiminnanjohtaja

Tuuli Kaskinen on Demos Helsingin toiminnanjohtaja, jonka erikoisaloja ovat kestävät strategiat ja muutospolkujen rakentaminen.

Yhteiskunnalliset haasteet vaativat systeemisiä ratkaisuja. Uudet oivallukset syntyvät entistä useammin organisaatioiden välillä. Silloin tarvitaan eri toimialojen tunt... Lue lisää

Johannes Koponen, Teemajohtaja demokratia- ja kyvykkyydet -teema-alue

Johannes Koponen johtaa Demos Helsingin työhön, koulutukseen, osallisuuteen, terveyteen, kyvykkyyksiin ja kokeiluihin keskittyvää Demokratia- ja kyvykkyydet -tiimiä ja vastaa hankkeissa tehtävästä ennakoinnista.

Johanneksen ydinosaamista ovat:
- strateginen tulevaisuudentutkimus
- systeemiajat... Lue lisää

Satu Korhonen, vanhempainvapaalla, demokratia ja kyvykkyydet -tiimin johtaja

Satu on organisaatiotutkija, jonka erikoisaloja ovat käyttäjälähtöinen kehittäminen, käytäntötutkimus ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Satua inspiroi yhteisöjen kyky kehittää toimintaansa ja tuottaa hyvinvointia, mikä on ajankohtaista sosiaali- ja terveysalan rakenteellisessa muutoksessa.

Satu ... Lue lisää

Ossi Korhonen, palvelumuotoilija

Ossi on palvelumuotoilija, jonka erityisosaamista on pitkän aikavälin ajattelun yhdistäminen ratkaisumallien sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämiseen. Ossi nauttii suunnittelusta ja ongelmien ratkaisemisesta ihmislähtöisen ja osallistavan suunnittelun menetelmin.

Demos Helsingissä Ossi työs... Lue lisää

  • ossi.korhonen@demoshelsinki.fi
  • +358 50 378 0503

Iina Koskinen, vanhempainvapaalla, yhteiskehittämisen asiantuntija

Iina Koskinen (FM) kehittää Demos Helsingissä yhteiskehittämisen menetelmiä ja toimii kolmen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman tutkimushankkeen, Winlandin, BEMINEn ja Urm... Lue lisää

Otto-Wille Koste, tutkija

Otto-Wille Koste työskentelee Demos Helsingissä kaupunkitutkimuksen ja resurssiviisaus-teemojen parissa. Hän on suorittanut rakennetun ympäristön kandidaattiopinnot Aalto-yliopistossa. Opinnoissaan hän yhdisti kaupunkisuunnittelun eri aloja monipuolisesti kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta ki... Lue lisää

Outi Kuittinen, johtaa yhteiskehittämistä

Outi Kuittinen on valtiotieteilijä, jonka erikoisaloja ovat yhteiskehittäminen, vertaistoiminta, demokratia ja kestävä liiketoiminta. Demoksessa Outi vastaa yhteiskehittämisen (co-creation) prosesseista ja menetelmistä. Demoksen johtoryhmässä Outin vastuualueina ovat olleet organisaatiokulttuuri ja ... Lue lisää

Jaakko Kuosmanen, asiantuntija

Jaakko on pitkän aikavälin hallinnon ja instituutioiden rakenteellisen suunnittelun asiantuntija. Jaakko on valmistunut politiikan tohtoriksi Edinburghin yliopistosta (2012) ja filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta (2006).

Ennen Demokseen liittymistä Jaakko on työskennellyt Strasbourgissa... Lue lisää

  • jaakko.kuosmanen@demoshelsinki.fi
  • +358 400 601 716

Satu Lähteenoja, johtaa resurssiviisasta taloutta

Satu Lähteenoja on maantieteilijä ja kestävien elämäntapojen ammattilainen. Sadun erikoisalaa on elämäntapavalintoihin liittyvien luonnonvarakulutusten laskenta ja analysointi. Satu on valmistunut suunnittelumaantieteilijäksi Helsingin yliopistosta.

Satu kiinnostui kestävästä kulutuksesta opiskel... Lue lisää

Johanna Lampinen, operatiivinen johtaja, Demos Helsinki & Demos Effect

Johanna Lampinen vastaa Demos Helsingin ja Demos Effectin operatiivisista asioista yhdessä tiiminsä kanssa. Demos Effect, ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkä... Lue lisää

Risto Lätti, liiketoiminta-analyytikko, Demos Effect

Risto Lätti on Demos Effectin liiketoiminta-analyytikko. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Risto on ekonomisti, jolla on laaja kansainvä... Lue lisää

Louna Laurila, konsultti, Demos Effect

Louna Laurila työskentelee konsulttina Demos Effectillä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Lounan erityisosaamista ovat strateginen vast... Lue lisää

Juha Leppänen, toimitusjohtaja, Demos Effect

Juha Leppänen on tutkija, jonka erikoisaloja ovat käsitteellinen analyysi ja merkitysten luominen yhteiskunnallisesti tärkeille kehityssuunnille. Juha uskoo, että näin löytyy uusia näkökulmia ja lähestymistapoja aikamme merkittävien haasteiden taklaamiseksi. Juha työskentelee erityisesti osallistumi... Lue lisää

Antti Lippo, kaupunkiratkaisujen asiantuntija

Antti Lippo kehittää Demos Helsingin kaupunkiratkaisuja ja toimii asiantuntijana innovaatioalustoihin ja kokeilevan kehittämisen projekteissa.

Antin ydinosaamista ovat:

- toimintamallien ja palvelujen kehitys
- rakennetun ympäristön palvelullistaminen
- kestävää tuotantoa ja kulutusta edistä... Lue lisää

Katri Mäenpää, projektikehityksen asiantuntija

Katri Mäenpää (VTM) vahvistaa projektien vaikuttavuutta kehittämällä työprosesseja ja organisaatiokulttuuria Demos Helsingissä.

Katrin ydinosaamista ovat:
- projektien ja prosessien vaikuttavuuden kasvatus
- organisaatiokulttuurin rakennus
- kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

Katri o... Lue lisää

Johannes Mikkonen, Tutkija

Johannes Mikkonen tutkii Demoksella digitalisaation ja sensoriteknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia. Hän on erikoistunut tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja viestintään.

Johanneksen ydinosaamista ovat:
- sensoriteknologian yhteiskunnalliset vaikutukset
- akateemisen tutkimuk... Lue lisää

Roope Mokka, Founder

Roope Mokka on systeemisen muutoksen asiantuntija ja yhteiskunnallinen yrittäjä. Hän on erikoistunut globaalien megatrendien ja ihmisen kokemuksen yhdistämiseen. Roope uskoo, että kaikilla aikamme instituutioilla on samat kaksi ongelmaa: ihmiset ja tulevaisuus.

Roopella on yli 15 vuoden kansainv... Lue lisää

Aleksi Neuvonen, Founder

Aleksi Neuvonen on tulevaisuudentutkija ja elämäntapamuutosten asiantuntija. Hän on vauhdittanut kymmenien yritysten, kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen strategiatyötä sekä tukenut innovaatioprosseja monissa Suomen eturivin yrityksissä.

Aleksilla on takanaan lähes 15 vuotta kestänyt u... Lue lisää

Johannes Nuutinen, vastaava konsultti, Demos Effect

Johannes Nuutinen on erikoistunut yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseen ja auttaa työssään yrityksiä vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Johanneksella on usean vuoden kokemus yritysten muutosprosesseista erityisesti uusien liiketoimintamallien ja kumppanuuksien rakentamisen näkökulmasta.

Nuu... Lue lisää

Anton Palmu, johtaja, yrityspalvelut

Anton Palmu on erikoistunut yritysten liiketoimintamalleihin ja strategioihin sekä sosiaali- ja terveyssektorin kysymyksiin. Antonin intohimona on saattaa yritysten tuotteet ja toiminta vastaamaan mahdollisimman tarkasti ihmisten nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Anton on yhteiskuntatieteiden mais... Lue lisää

  • anton.palmu@demoseffect.fi
  • +358414407338

Christopher Rowley, tutkija

Christopher Rowley, MA, tutkija

Christopher Rowley on erikoistunut pitkän aikavälin yhteiskunnallisiin ja muutoksiin. Näitä tutkitaan esimerkiksi Winland-hankkeessa, jossa Demos Helsinki vauhdittaa yhteiskehittämistä ja skenaariotyöskentelyä.

Christopherin ydinosaamista ovat:
- yhteiskehitt... Lue lisää

  • christopher.rowley@demoshelsinki.fi
  • +358 50 0860 666

Kaisa Schmidt-Thomé, vanhempi tutkija

Kaisa Schmidt-Thomé (TkT, FL) on kaupunkitutkija, joka työskentelee resurssiviisaan talouden ja kaupunkien tulevaisuuden parissa.

Kaisan ydinosaamista ovat:
- monitieteinen kaupunkitutkimus
- tutkimuksen yhteiskunnallinen vuorovaikutus
- kaupunki- ja aluekehittämisen kansainvälinen yhteisty... Lue lisää

Petra Sipari, toimistopäällikkö

Petra Sipari on tradenomi, joka on opinnoissaan keskittynyt vastuulliseen liiketoimintaan ja henkilöstöhallintoon. Demos Helsingissä Petra on ollut kehittämässä mm. henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja.

Petra on pitkän linjan partiolainen, ja työskennellyt ennen Demos Helsinkiä myös ravinto... Lue lisää

Mikael Sokero, tutkija

Mikael Sokero on yritysten legitimiteetistä, luonnon hallinnasta ja yhteiskehittämisestä kiinnostunut yhteiskuntatieteilijä. Demoksella Mikael työskentelee resurssiviisaan talouden teema-alueella. Mikael on erikoistunut tutkimuksen vuorovaikutukseen, haastekilpailujen suunnitteluun, strategiseen keh... Lue lisää

Henrik Suikkanen, konsultti

Henrik Suikkanen työskentelee konsulttina Demos Effectillä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkä tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Henrik on ekonomisti ja hänen erityisalaans... Lue lisää

Kati Vuks, Peloton Clubin community manager

Katin erityisalaa ovat projektit, joissa on mukana startup-yrityksiä. Hänen vastuullaan on Peloton Club -verkostosta ja start up -yhteyksistä huolehtiminen ja niiden kasvatus. Kati osallistuu innovaatioleirien ja kiihdyttämöiden suunnitteluun ja järjestämiseen.

- startup-yritysten kehittämine... Lue lisää

Eric Wong, kansainvälinen tuotekehitys, Demos Effect

Eric Wong auttaa Demos Effect rakentaa sillan Suomen ja Yhdysvaltain välillä. Demos Effect on ajatushautomo Demos Helsingin yrityspalveluihin erikoistunut tytäryhtiö, joka auttaa yrityksiä löytämään tapoja muuttaa megatrendit ja pitkän tähtäimen ongelmat liiketoiminnaksi.

Ericin erityisalaa ovat... Lue lisää