Julia Jousilahti, Researcher

Julia Jousilahti on tutkija Demos Helsingin Demokratia ja kyvykkyydet -tiimissä. Hänen erityisalaansa ovat yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja demokratian tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Koulutukseltaan Julia on politiikan tutkija (VTM.)

Tutkimus, kehittäminen ja eritaustaisten ihmisten kanssa työskentely innostavat Juliaa. Hänellä on pitkä kokemus tuloksekkaiden ja osallistujia motivoivien yhteiskehittämisprosessien ja -työpajojen suunnittelusta sekä fasilitoinnista.

Demos Helsingissä Julia on viime aikoina tutkinut erityisesti työn murrosta ja tulevaisuutta. Hän vetää kahta haastekilpailua (challenge prize) vastaten niiden valmistelusta ja toteutuksesta. Julia on ollut myös kehittämässä kaupunkiorganisaation toimintaa: Ilmastoverkosto-hankkeessa tehostettiin kaupungin eri virastojen välistä ilmastotyötä ja Kirjasto Updated -projektissa taas otettiin nuoret mukaan kehittämään parasta mahdollista kirjastoa. Nuorten kanssa Julia onkin ilokseen päässyt työskentelmään useampaan otteeseen nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen Safari-leireilä.

Ennen Demos Helsinkiä Julia työskenteli konsulttina yritysten yhteiskunnallisen roolin vahvistamiseen erikoistuneessa Avanto Helsingissä sekä avustavana asiantuntijana Sitrassa. Kolmen ja puolen Sitrassa vietetyn vuoden aikana Julia tutki strategia- ja tutkimusyksikössä koulun tulevaisuutta ja tarkoitusta Education for a Changing World -projektissa sekä työskenteli toimittajana ja tutkimusavustajana Sitran Kohti kestävää hyvinvointia -visiotyössä. Sitä ennen hän oli mukana kehittämässä, fasilitoimassa, tutkimassa ja viestimässä kolmessa turvallisuus-, talous-, ja demokratia-teemaisissa Elinvoima-foorumissa, yhteiskunnan eri sektorien vaikuttajia yhteen tuovissa, puoli vuotta kestävissä yhteisoppimisprosesseissa.

Uteliaisuus sekä halu tehdä maailmasta tasa-arvoisempi ja kestävämpi pitää Julian liikkeessä.

  • julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
  • +358407224931